Zachowania organizacyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne - omówienie - strona 1 Zachowania organizacyjne - omówienie - strona 2 Zachowania organizacyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Istota zachowań organizacyjnych:
-procesy wewnątrzorganizacyjne
-funkcje
-role
-zachowania i postawy
OTOCZENIE
PROCESY WEWNĄTRZORGANIZACYJNE
Funkcje
Zachowania Organizacyjne
Role
Procesy wewnątrzorganizacyjne:
1. Procesy związane z pracą
2. Uczenie się
3. Zabawa (wieczory integracyjne)
4. Procesy walki
Funkcje:
1. Wykonawca
2. Uczestnik
3. Obserwator
4. Decydent (człowiek biorący na siebie odpowiedzialność)
Role, które przyjmuje jednostka organizacyjna
1. Pracownik – realizuje procesy pracy
2. Przywódca – przełożeni
3. Negocjator
Zachowania a postawy:
- zachowania to jednorazowy akt, a postawa to utrwalone zachowanie
- do zachowania potrzebne jest przywództwo
Przywództwo
ZACHOWANIE
POSTAWA
Jednorazowy akt
utrwalone zachowanie
Systemy motywacyjne do dyspozycji przywódcy:
Systemy motywacyjne (grupy czynników motywujących):
1. System pracy
2. Systemy motywacyjne (narzędzia psychodynamiczne, socjotechnika)
3. Samoprzywództwo
Typy przywódców:
1. autokrata
2. demokrata
3. nieingerujący
4. modele mieszane
Zachowania organizacyjne:
- wszystko co się dzieje wewnątrz organizacji jest konsekwencją oddziaływania otoczenia (presji
zewnętrznej)
- zachowania organizacyjne podlegają różnym funkcjom zarządzania
- dotyczą ludzi
Zachowania organizacyjne – efekt synergiczny (niearytmetyczna średnia)
ZACHOWANIA JEDNOSTKOWE
Istota zachowań organizacyjnych
Jednostka =
Część składowa=
Element organizacji
Tak złożyć w całość aby otrzymać dodatni efekt synergiczny.
Teoria oczekiwań i zachowań D. Nadler E. Lawler
- Zachowania jednostki są wynikiem kombinacji czynników własnych i otoczenia
- Zachowanie wynika ze świadomej decyzji
- Zachowania są zdeterminowane odmiennymi potrzebami lub celami (ludzie zachowują się tak aby
osiągać swoje cele)
- Wybór zachowania zależy od rodzaju modelu oczekiwań przyjętych przez jednostkę lub grupę
Model definiowany jest przez odpowiedzi na 3 podstawowe pytania:
1. Czy za założony wysiłek uzyskamy nagrodę?
2. Czy ta nagroda będzie adekwatna do wysiłku?
3. Czy mam szansę na uzyskanie takiej nagrody?
Wybór zachowania – jest kombinacją okoliczności oraz cech własnych i środowiska
Cechy
Własne
Cechy
Środowiska
Wybór
Zachowań
Okoliczności
ZACHOWANIA A NAGRODA
Nagroda
Wewnętrzna
- świadomość własnych osiągnięć
- szacunek do samego siebie
- zadowolenie z uzyskania nowych umiejętności
- itp.
Zewnętrzna
- pochwała
- awans
- gratyfikacje
- itp.
TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI (Adams)
Sprawiedliwość czynów (Np. nagradzania) podlega subiektywnej ocenie na podstawie doświadczeń
historycznych jednostki.
WARUNKI POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA TEORII SPRAWIEDLIWOŚCI
- rozpoznane są dokładne potrzeby jednostki
- określone są wzorce zachowań
- określone są warunki efektywnego działania
- wyniki są powiązane z systemem nagród
- zidentyfikowane są bariery i czynniki niepożądane
- sprecyzowane są odpowiednie systemy potrzeb
TEORIA WZMOCNIEŃ (B.F. SKINNERA)
- skutek (zachowanie) jest sumą reakcji na określone bodźce
- reakcje wzmocnione konsekwentnie bodźcami ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz