Zachowania organizacyjne- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5551
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne- wykład - strona 1 Zachowania organizacyjne- wykład - strona 2 Zachowania organizacyjne- wykład - strona 3

Fragment notatki:

W swoich notatkach autor porusza kwestie klasyfikacji zachowań ich podstawowe cechy oraz teorię z nimi związane (np. teoria wzmocnień, teoria sprawiedliwości). Po omówieniu zachowań jednostki przedstawione są także zachowania grupy, rola norm grupowych oraz metody uzyskiwania zawartości grupy. Ostatnia część opisuje zachowania międzyoperacyjne oraz podstawowe relacje z otoczeniem. Znajdziemy tutaj opis takich pojęć jak proces kształtowania relacji z interesariuszami, reakcje strategiczne organizacji na otoczenie oraz instrumenty i metody służące wdrażaniu strategii.

Istota zachowań organizacyjnych:
-procesy wewnątrzorganizacyjne
-funkcje
-role
-zachowania i postawy
OTOCZENIE
PROCESY WEWNĄTRZORGANIZACYJNE
Funkcje
Zachowania Organizacyjne
Role
Procesy wewnątrzorganizacyjne:
Procesy związane z pracą
Uczenie się
Zabawa (wieczory integracyjne)
Procesy walki
Funkcje:
Wykonawca
Uczestnik
Obserwator
Decydent (człowiek biorący na siebie odpowiedzialność)
Role, które przyjmuje jednostka organizacyjna
Pracownik - realizuje procesy pracy
Przywódca - przełożeni
Negocjator
Zachowania a postawy:
- zachowania to jednorazowy akt, a postawa to utrwalone zachowanie
- do zachowania potrzebne jest przywództwo
Przywództwo
ZACHOWANIE POSTAWA
Jednorazowy akt utrwalone zachowanie
Systemy motywacyjne do dyspozycji przywódcy:
Systemy motywacyjne (grupy czynników motywujących):
System pracy
Systemy motywacyjne (narzędzia psychodynamiczne, socjotechnika)
Samoprzywództwo
Typy przywódców:
autokrata
demokrata
nieingerujący
modele mieszane
Zachowania organizacyjne:
- wszystko co się dzieje wewnątrz organizacji jest konsekwencją oddziaływania otoczenia (presji zewnętrznej)
- zachowania organizacyjne podlegają różnym funkcjom zarządzania
- dotyczą ludzi
Wykład II
Zachowania organizacyjne - efekt synergiczny (niearytmetyczna średnia)
ZACHOWANIA JEDNOSTKOWE
Istota zachowań organizacyjnych
Jednostka =
Część składowa=
Element organizacji
Tak złożyć w całość aby otrzymać dodatni efekt synergiczny.
Teoria oczekiwań i zachowań D. Nadler E. Lawler
- Zachowania jednostki są wynikiem kombinacji czynników własnych i otoczenia
- Zachowanie wynika ze świadomej decyzji
- Zachowania są zdeterminowane odmiennymi potrzebami lub celami (ludzie zachowują się tak aby osiągać swoje cele)
- Wybór zachowania zależy od rodzaju modelu oczekiwań przyjętych przez jednostkę lub grupę
Model definiowany jest przez odpowiedzi na 3 podstawowe pytania:


(…)

… społeczna - zbiór zobowiązań organizacji do ochrony i wzmacniania społeczeństwa;
doszło do trzech kluczowych punktów zwrotnych w ocenie społecznej odpowiedzialności:
era przedsiębiorczości - okres gdy pod koniec XIX wieku kilku właścicieli zbudowało ogromne imperia w różnych branżach (dyskryminacja cenowa, polityka, łapówki, szantaże i uchylanie się od podatków),
era depresji - okres pomiędzy rokiem 1929…
… poprzez wkład w organizacje charytatywne, filantropijne i fundacje non-profit, takie jak stowarzyszenia wspierające muzea, symfonie, publiczne radio i telewizje, organizacje wspierające zdrowie publiczne i edukację.
Argumenty za i przeciw odpowiedzialności społecznej
Argumenty przeciw:
celem biznesu we współczesnym społeczeństwie jest generowanie zysku dla właścicieli,
zaangażowanie w programy społeczne…
… z rządem ogółem populacji
Organizacyjne podeście do społecznej odpowiedzialności Organizacja może podjąć spoczywające na niej obowiązki leżące wzdłuż zakresu kontinuum od najniższego do najwyższego stopnia praktyk odpowiedzialności społecznej.
najniższy
przeszkoda
społeczna
obowiązki
społeczne
reakcja
społeczna
ubezpieczenie
społeczne
najwyższy
przeszkoda społeczne - podejście do społecznej…
…, a także w niektórych przypadkach wykracza poza społeczny obowiązek;
wkład społeczny - postawa społecznej odpowiedzialności, w której organizacja postrzega siebie jako „obywatela” społeczeństwa i aktywnie poszukuje możliwości wniesienia wkładu społecznego
Rządy i odpowiedzialność społeczna
wzrasta udział rządu w kształtowaniu roli organizacji we współczesnym społeczeństwie,
organizacje i rząd posiadają kilka metod…
… polegającej na podejściu niestandardowym wykorzystującym zasadę Pareto 20-80
- kontynuacji: oparte na zasadzie małych kroków. Unika się tutaj zmian zwłaszcza radykalnych na rzecz kontynuacji stanu poprzedniego - strategia rozmytych decyzji (frontalna) która można zaliczyć do działań opartych na wykorzystaniu nadmiarów - kombinacyjna: wykorzystująca okazje i warunki występujące w otoczeniu
INSTRUMENTY…
… KOMPETENCYJNY WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA
ELEMENTY PRZYWÓDZTWA:
-wiedza -umiejętności
-osobowość
WIEDZA:
- baza bez której się nie można obejść
- wiedza jest egzekwowana dokumentami (certyfikaty dyplomy)
ŻRÓDŁA WIEDZY:
- wiedza formalna - wiedza nieformalna
UMIEJĘTNOŚCI:
- nabywane przez doświadczenie - zdobywane wraz ze stażem OSOBOWOŚĆ - charyzma - albo się ją ma albo się jej nie ma POŻĄDANE CECHY MENEDŻERA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz