Zarządzanie logistyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 4704
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie logistyczne - strona 1 Zarządzanie logistyczne - strona 2 Zarządzanie logistyczne - strona 3

Fragment notatki:...Mikrologistyka – przedsiębiorstwa małe, średnie, duże – obejmuje część działalności, zintegrowane działanie logistyczne
Mezologistyka – współpraca między podmiotami w sektorze/branży, łańcuchu dostaw.
Makrologistyka – na poziomie kraju - systemy edukacyjne, log. Wojskowa, stworzenie infrastruktury logistycznej (drogi, komunikacja, energia) dla niższych poziomów logistycznych.
L. międzynarodowa – niejednolity system, podmiotami są kraje i koncerny międzynarodowe, tworzenie infrastruktury międzynarodowej (regulacje dotyczące dróg lądowych, powietrznych i morskich), przepływy pomiędzy krajami i tworzenie standardów międzynarodowych.
L. globalna – centra logistyczne, podmiotami są wyspecjalizowane podmioty świadczące usługi magazynowe, doradcze czy konsultingowe, zwarta funkcjonująca całość....


...Logistyka zorientowana jest na całość procesu, a nie na poszczególne jego elementy, nie powoduje to jednak braku troski poszczególne etapy czy zaniedbań na ich poziomie lecz są one podporządkowane spojrzeniu całościowemu.

Logistyka Zaopatrzenia – gotowość maszyn i urządzeń do obsługi działalności, gospodarka materiałowa (surowce, półprodukty, części zamienne, moduły do produkcji wyrobu gotowego), zapasy (systemy tworzenia zapasów) – system ABC, XYZ itd. Optymalizacja sfery kosztów, wybór dostawców (Just In time – nie magazynujemy, ciągły przepływ), system komunikacji z dostawcą, ryzyko, transport, magazynowanie, jakość komponentów.

Logistyka produkcji – gotowość maszyn i urządzeń wytwórczych, proces produkcji, przetwarzanie, półprodukty, badanie jakości, korekta błędów, innowacje regularne (gwałtowna przebudowa, drobne kroki), ustawienia maszyn i urządzeń w kształcie „U”, Wybór: jaki produkt (masowy, artystyczny – ograniczona ilość), produkcja wielko- czy małoseryjna, system....

Podział logistyki ze względu na obszar oddziaływania:
L. globalna
L. międzynarodowa
Makrologistyka
Mezologistyka
Mikrologistyka
Mikrologistyka - przedsiębiorstwa małe, średnie, duże - obejmuje część działalności, zintegrowane działanie logistyczne
Mezologistyka - współpraca między podmiotami w sektorze/branży, łańcuchu dostaw. Makrologistyka - na poziomie kraju - systemy edukacyjne, log. Wojskowa, stworzenie infrastruktury logistycznej (drogi, komunikacja, energia) dla niższych poziomów logistycznych. L. międzynarodowa - niejednolity system, podmiotami są kraje i koncerny międzynarodowe, tworzenie infrastruktury międzynarodowej (regulacje dotyczące dróg lądowych, powietrznych i morskich), przepływy pomiędzy krajami i tworzenie standardów międzynarodowych. L. globalna - centra logistyczne, podmiotami są wyspecjalizowane podmioty świadczące usługi magazynowe, doradcze czy konsultingowe, zwarta funkcjonująca całość.
KLASYFIKACJA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
Kryterium funkcjonalne:
Syst. Zaopatrzenia
Syst. Produkcji
Syst. Dystrybucji
Syst. Zwrotu towarów, odpadów
Kryterium strukturalno-decyzyjno-funkcjonalne:
Syst. Planowania
Sterowania
Organizacji
Kontroli
Kryterium uwzględniające szczebel:
Syst. Normatywny
Syst. Strategiczny
Syst. Operacyjny
Dwoistość logistyki (dychotomiczność)
Strategia - taktyka
Długi horyzont czasowy - Krótki horyzont czasowy
Efektywność - Koszty (sprawność działania)
Jakość - Ilość
Centralizacja - Decentralizacja
Ujęcie całościowe - Ujęcie cząstkowe (detaliczne)
Koncepcja 7W: (plus satysfakcja producenta i klienta)
Właściwy produkt
Właściwa ilość
Właściwy czas
Właściwe miejsce
Właściwy stan
Właściwy konsument
Właściwy koszt
Logis

(…)

…, naczepa, ciągnik siodłowy, pociąg drogowy)
Infrastruktura - liniowa, punktowa (zmiana środka transportu lub ładunku, bazy techniczne, centra spedycyjne, punkty magazynowe, parkingi, punkty obsługi technicznej
Kolejowy - skład kolejowy (jednostka ciągnąca lub pchająca wagony)
Infrastruktura - trakcja, tory, torowisko (rampy + tory), rampy boczne, stacje, wagonownie, punkty manewrowe, place przeładunkowe
Cechy - duża ładowność, niskie koszty - duża ilość towarów dalekie odległości, bezpieczny, ekologiczny,
Lotniczy - statki powietrzne, śmigłowce, infrastruktura liniowa, drogi lokalne, krajowe, międzynarodowe, infrastruktura naziemna, lotniska, porty lotnicze, transport drogi ale szybki, powierzchnia ładunkowa ograniczona, najbezpieczniejszy, nieekologiczny, drogie utrzymanie. Łańcuch dostaw w wymiarze…
… są przy tworzeniu produktu lub usługi, a które nie dodają wartości temu produktowi lub usłudze Chcąc osiągnąć odchudzoną z niepotrzebnych czynności produkcji należy wykorzystywać narzędzia, którymi Lean dysponuje - pozbyć się marnotrawstwa i nadprodukcji. Koncepcja łańcucha wartości Portera!
TPS - Toyota production system, wyznacza 7 strat:
Nadprodukcja - produkowanie więcej niż trzeba lub zbyt wcześnie
Zbędny…
… - wykonanie zbędnych kroków w procesie obróbki
Kaizen - jej zastosowanie sprowadza się tylko do tego, aby produkt czy usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości. Myśl tej filozofii sprowadza się do stylu życia - niekończącego się procesu ulepszania.
Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu, polega to na włączeniu procesu myślowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz