Logistyka

Zarządzanie logistyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Marta Wincewicz-Bosy
 • Logistyka
Pobrań: 644
Wyświetleń: 4172

...Mikrologistyka – przedsiębiorstwa małe, średnie, duże – obejmuje część działalności, zintegrowane działanie logistyczne Mezologistyka – współpraca między podmiotami w sektorze/branży, łańcuchu dostaw. Makrologistyka – na poziomie kraju - systemy edukacyjne, log. Wojskowa, stworzenie infra...

Analiza kosztów logistyki na przykładzie wybranej firmy

 • dr Urszula Lorenowicz
 • Logistyka
Pobrań: 728
Wyświetleń: 6972

...– ŁOWICZ to rodzina produktów owocowych i warzywnych: dżemów, konfitur, powideł, żurawin, borówek, syropów owocowych, sosów i koncentratów pomidorowych, dań gotowych warzywno - mięsnych oraz mrożonych produktów mącznych i ziemniaczanych...

Kalkulacja kosztów metodą ABC - zadanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3612

Kalkulacja kosztów metodą ABC Treść zadania: Przedsiębiorstwo ,, X ” produkuje dwa wyroby: A i B przy zastosowaniu tych samych maszyn i urządzeń oraz podobnych procesów technologicznych. Szczegółowe dane o wyrobach i poniesionych kosztach zawiera tabela poniżej: Wyszczególnienie Wyroby Razem ...

Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2688

Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie Ujęcie, rozumienie rzeczowe (przedmiotowe) Logistyka to procesy fizycznego przepływu dóbr materialnych; surowców, materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych oraz informacji im towarzyszących w przedsiębiorstwie oraz między przedsiębiorstwami (załadune...

Ujęcia zarządzania logistycznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1876

Logistic Management - zarządzanie logistyczne ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE jest to zintegrowany proces planowania, organizowania, sterowania i kontroli przepływem dóbr i informacji od punktu nadania do punktu odbioru. Wymogi, które powinno spełniać zarządzanie logistyczne: Koordynacja procesów: odno...

Charakterystyka infrastruktury transportowej - wykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3304

Charakterystyka infrastruktury transportowej: Kryteria (klasyfikacja pionowa): Stosunek drogi przewozu do środka przewozu (transport wehikułowy, przesyłowy) Środowiska transportowe (transport lądowy, powietrzny, wodny) Gałąź transportu (transport samochodowy, kolejowy, rurociągowy i żegluga mor...

Logistyka wykład 6 - magazynowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1897

Środki techniczne: magazynowanie Infrastrukturę magazynowania i manipulacji tworzą: 1. obiekty magazynowe; 2. urządzenia do przemieszczania; 3. urządzenia do składowania; 4. inne urządzenia: pomiarowo - kontrolne, przeciwpożarowe, środki techniki informatycznej. Obiekty magazynowe: Istnieje w...

Logistyka zaopatrzenia - wykład 7

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1841

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA Logistyka zaopatrzenia - wykorzystuje istniejące możliwości zaopatrzenia, organizując przepływy towarów i informacji w celu zapewnienia przedsiębiorstwu przedmiotów pracy przy produkcji. Zintegrowane gospodarowanie materiałami: zakup z jego funkcją ukierunkowaną na zewnątr...

Logistyka wykład 8 - grupy metod

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1113

Grupy metod: 1. metody planowania potrzeb materiałowych (rodzaje zapotrzebowania na materiały); 2. metody klasyfikacji materiałów i zapasów; 3. metody oceny dostawców i wyboru dostawców; 4. metody sterowania zapasami (metody zarządzania zapasami). Metody planowania potrzeb materiałowych: Zest...

Logistyka wykład 11 - logistyka dystrybucji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1414

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI Koncepcja logistyki dystrybucji Logistyka dystrybucji obejmuje wszystkie czynności które mają związek z zaopatrzeniem klienta w wyroby gotowe. Cechy: system logistyczny powiązany z rynkiem; łączy logistykę prod...