Ujęcia zarządzania logistycznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ujęcia zarządzania logistycznego - strona 1 Ujęcia zarządzania logistycznego - strona 2 Ujęcia zarządzania logistycznego - strona 3

Fragment notatki:


Logistic Management - zarządzanie logistyczne
ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE jest to zintegrowany proces planowania, organizowania, sterowania i kontroli przepływem dóbr i informacji od punktu nadania do punktu odbioru.
Wymogi, które powinno spełniać zarządzanie logistyczne: Koordynacja procesów: odnosi się do czasu i przestrzeni
Integracja ze sobą dwóch systemów: informacji i produkcji
Zarządzanie logistyczne odnosi się do : przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.
Dwa ujęcia zarządzania logistycznego: Ujęcie decyzyjne
Ujęcie funkcjonalne
Ad 1. Strategie, działania operacyjne (transport, składowanie, sterowanie zapasami) dostosowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa do potrzeb logistyki.
Ad 2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, zagospodarowania odpadów
Skutek, efekt jeśli zastosujemy zarządzanie logistyczne:
lepszy poziom obsługi klienta,
skrócony czas przepływu dóbr,
obniżenie kosztów
W wyniku tego uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Logistyka a inne koncepcje zarządzania: Procedury zarządzania mające na celu poprawę produktywności przedsiębiorstwa:
Marketing - poszukiwanie zysku przez zaspokojenie potrzeb i żądań klienta.
LM - Lean Management (zarządzanie wyszczuplające) - uproszczenie wszystkich procesów (przepływów) w celu uniknięcia błędów i marnotrawstwa lub sytuacji niewykorzystanych możliwości.
LP - Lean production (odchudzona produkcja) - przyspieszenie reakcji na zmiany popytu na rynek, wzrost jakości produkcji.
TQM - Total Quality Management (kompleksowe zarządzanie jakością) - wysoka jakość wyrobu i usługi zorientowane na wymagania klienta, likwidacja luk przy pełnej realizacji oczekiwań klienta.
BPR - Business Process Reengineering (reorganizacja procesów działania; techniczna reorganizacja procesów działania) - zmiana w ukształtowaniu procesów gospodarczych, poprawa wyników takich jak: koszty, jakość, serwis i szybkość.
BM - Benchmarking (wzorcowanie) - porównywanie wydajności w ramach przedsiębiorstwa oraz poza jego obszarem.
TBM - Time Based Management - przyspieszenie realizacji zleceń.
CIM - Computer Integrated Management (komputerowo zintegrowane zarządzanie) - duża elastyczność, szybsze wdrożenie innowacji produktu, zorganizowanie odpowiedniej jakości produkcji, sprawny przebieg produkcji.
TPM - Total Productivity Management (kompleksowa obsługa profilaktyczna) - zapobiegawcza konserwacja środków pracy.
Controlling - zagwarantowanie, że pomimo występowania odchyleń zarządzanie przedsiębiorstwem odbywa się tak, aby mogły zostać osiągnięte założone wielkości.
Ekologia - ochrona środowiska naturalnego.


(…)

…, przeładunek )
pomocnicze ( pakowanie, znakowanie towarów )
System logistyczny przedsiębiorstwa
Rozgraniczenie zakresu zadań logistyki
wg poszczególnych zadań w ramach logistyki
wg poszczególnych zadań logistyki wobec działań innych jednostek przedsiębiorstwa
Ad1) System logistyczny jako układ systemów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie
Jeżeli połączymy logistykę zaopatrzenia z log. Produkcji to powstanie log…
… do produkcji, przygotowanie dodumentów
POLA PROBLEMOWE SYSTEMU LOGISTYCZNEGO
System logistyczny
Podsystem planowania
plan sprzedaży
plan produkcji
PPM
plan zaopatrzenia
plan zapasów
Podsystem decyzyjny
decyzje materiałowe
sterowanie zamówieniami
sterowanie zapasami
sterowanie przepływem materiałów
sterowanie ekspedycją
zagospodarowanie odpadów
Podsystem wykonawczy
opracowanie zamówień
magazynowanie…
… funkcje:
obsługa klienta i komunikacja -doskonalenie relacji klient - dostawca
planowanie i sterowanie związane z wyprzedzeniem w czasie wymagań klientów i monitorowanie przepływów fizycznych w celu stwierdzenia odchyleń w stosunku do planu .
koordynacja odpowiedzialna za powiązanie działań logist. W jeden wspólny system.
Logistyczny system informacji powinien zawierać dane
GPS - globalny system…
….
Metody stosowane przy opracowaniu strategii:
1. Metody - prof. Bendkowski
Metody heurystyczne: metoda delficka, metoda porównań, analiza morfologiczna, metoda wskazówek heurystycznych
metody analizy kosztów: analiza dynamiki kosztów, techniki regresji, metoda Li - Ho
metody matematyczne (modele optymalizacji): modele analityczne, modele symulacyjne (statyczne, dynamiczne)
2. Dziedziny nauki wspomagające…
… transportu: Środki transportowe:
Środki przewozowe:
zespół trakcyjny:
pojazd trakcyjny: lokomotywa, ciągnik, holownik, pchacz, rakieta nośna;
pojazd ładowny: przyczepa, wagon, barka, satelita.
tabor autonomiczny: samolot, samochód, barka motorowa, statek, wahadłowiec.
Środki przesyłowe:
środki przewodowe: rurociągi, linie elektryczne, światłowody;
środki do transportu bliskiego: kolejki linowe, taśmociągi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz