Logistyka - strona 2

Logistyka wykład 9 - zapasy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2009

Kształtowanie się zapasu w warunkach deterministycznych Czynniki przy ustalaniu poziomu zapasu: długość czasu dostawy potrzebna na odtworzenie zapasu prawdopodobieństwo przekroczenia czasu dostawy i wielkości dostawy założony poziom obsługi klienta liczba magazynów Poziom zapasu bezpieczeńst...

Logistyka wykład 10 - logistyka produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1666

Logistyka produkcji zajmuje się procesami transportowymi, magazynowymi, opakowań, przepływu informacji Koncepcja logistyki produkcji Produkcja Funkcje produkcji badania i rozwój TPP proces wytwarzania proces produkcyjny technologia realizacja produkcji sterowanie produkcją kontrola jakości...

Logistyka podstawowe wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2653

Ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ) Kz - koszty zapasów (bez kosztów wyczerpania zapasów) Ku - koszty utrzymania zapasów Kd - koszty składania zamówień Wz - wielkość zamówienia Kj - koszt jednostki zapasów i -stopa określająca koszty utrzymania zapasów (%) P - wielkość popytu na dany prod...

Zarządzanie logistyka ogólne wiadomości

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1162

TEMAT : Logistyka - ogólne wiadomości. Logistyka (3 znaczenia) : logistyka w rozumieniu przepływów rzeczowych i inwestycyjnych w firmie (w skali firmy od zaopatrzenia do klienta), logistyka w rozumieniu zarządzania przepływami, wiedza o zarządzaniu przepływami. Hasła opisujące współczesne ten...

Test pytania logistyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 4165

Test jednokrotnego wyboru  1)  Zgodnie z macierzą portfelową  artykułów zaopatrzenia produkty, których ryzyko  zaopatrzenia jest niskie ale ich wpływ na wynik finansowy i jakośd oferty danego  przedsiębiorstwa jest wysoki nazywamy:  a)  Strategicznymi  b)  Wąskiego gardła  c)  Dźwigniowymi  d)  M...

Struktura logistycznych kosztów łącznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2296

Wykład 2 – logistyka   Struktura logistycznych kosztów łącznych:    Zadanie 1:  Decyzje operacyjne – zasada kosztów łączonych  Dział zaopatrzenia otrzymał informacje o zmianie taryfy przewozowej przez firmę spedycyjną Z. Nowe stawki są zróżnicowane ze  względu na wykorzystanie ładowności środków ...

Logistyka - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2303

2) Poszczególne obszary zadań logistycznych powinny tworzyć zintegrowaną całość dla spełnienia podstawowego celu koncepcji logistycznej, jakim jest: 1. zapewnienie odpowiedniej ilości dóbr we właściwym miejscu i czasie, 2. przy zaangażowaniu minimalnych kosztów łącznych. 3. Struktura zapasów w ...

Zadania z rozwiązaniem

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • mgr Iryna Manczak
 • Logistyka
Pobrań: 1897
Wyświetleń: 9275

Zadanie 1   Pan Jan ma sklep, w którym sprzedaje piłki golfowe. W ciągu jednego  roku sprzedaż wynosi 2400 piłek. Sklep pracuje 240dni w roku,  jednorazowy koszt utrzymania zapasów10zł/szt na rok, a koszt złożenia   zamówienia – 110zł. Pan Jan kierując się intuicją w ciągu roku, składa 6  zamówie...

Logistyka - zadania z kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Iryna Manczak
 • Logistyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2807

Zad 1 Przedsiębiorstwo Omega produkuje części dla przemysłu motoryzacyjnego. Kierownictwo przedsiębiorstwa otrzymało propozycję produkcji niektórych części od firmy zewnętrznej. Zaproponowano wytworzenie 15 zł za sztukę przy za...

Organizacja centrów dystrybucyjno-logistycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253

Elementy i charakterystyka organizacji przestrzennej centrów dystrybucyjno- logistycznych.      Centrum logistyczno-dystrybucyjne - to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z  infrastrukturą i organizacją w którym realizowane są usług...