Logistyka - podstawowe zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka - podstawowe zagadnienia - strona 1 Logistyka - podstawowe zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:


2) Poszczególne obszary zadań logistycznych powinny tworzyć zintegrowaną całość dla spełnienia podstawowego celu koncepcji logistycznej, jakim jest:
1. zapewnienie odpowiedniej ilości dóbr we właściwym miejscu i czasie, 2. przy zaangażowaniu minimalnych kosztów łącznych.
3. Struktura zapasów w przedsiębiorstwie: a) Surowce i materiały - logistyka procesów zaopatrzenia
b) produkcja nie zakończona - logistyka procesów produkcji
c) wyroby gotowe i towary - logistyka procesów dystrybucji
W poprzednim systemie politycznym struktura zapasów zdominowana była przez zapasy surowców i materiałów ze względu na ich wydzielanie. Obecnie nie jest to konieczne ze względu na dostępność i szeroki asortyment dostępny w każdej chwili.
Czynniki doboru metod sterowania w odniesieniu do:
- zapasy materiałowe to: struktura asortymentowa, częstotliwość dostaw i czas realizacji zamówień, rodzaj strumieni zużycia materiałów
- zapasy produkcji nie zakończonej to: struktura i długość cyklu produkcyjnego, rodzaj i konstruktywno-technologiczna struktura wyrobów, organizacja procesu produkcyjnego.
- zapasy wyrobów gotowych to: organizacja i struktura kanałów dystrybucji, struktura asortymentowa wytwarzanych wyrobów.
4. Koszty utrzymania zapasów stanowią zasadniczą część kosztów logistycznych przedsiębiorstwa. Składają się z następujące elementów składowych:
§  koszty kapitałowe, -zamrożenie kapitału
§  koszty magazynowania (koszty stałe),
§  koszty obsługi zapasów,
§  koszty ryzyka.
Koszty magazynowania zawierają koszty związane z ruchem zapasów, ich utrzymania w magazynie, a więc obejmują koszty składowania zapasów oraz koszty manipulacji związane w przepływem zapasów. Ze względu na kryterium rodzajowe, do kosztów magazynowania zaliczane są: koszty amortyzacji majątku trwałego, koszty zużycia materiałów, paliw, energii, pracy itp.
Koszty obsługi zapasów obejmują wydatki związane z ubezpieczeniem (od ognia, powodzi, kradzieży itp.) oraz podatki od wartości utrzymywanych zapasów.
Koszty ryzyka powstają w wyniku spadku wartości zapasów z przyczyn pozostających poza kontrolą przedsiębiorstwa (np. gwałtowana zmiana mody, starzenie się produktów), a ich wielkość uzależniona jest od wielości i rodzaju magazynowanych zapasów. 5. Koszt organizacji jednego zamówienia: -koszty utrzymania działu zakupów -koszty transportu 6. Przy kategoryzacji dóbr ze względu na określone cechy, dla potrzeb wyboru odpowiedniej strategii zaopatrzenia oraz wyboru właściwej dla nich gospodarki materiałowej, przydatna jest analiza typu ABC i XYZ, której celem jest podział sfery oddziaływań  strategicznych na jednostki uporządkowane np. wg siły wpływu na sukces finansowy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz