Podstawy logistyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 6832
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy logistyki - strona 1 Podstawy logistyki - strona 2 Podstawy logistyki - strona 3

Fragment notatki:


1. Wyjaśnij pojęcie: logistyka. Scharakteryzuj rozwój logistyki.
Logistyka (definicja zorientowana na przepływ – transport, magazynowanie, zapasy) – to działalność związana z przepływem wszelkich materiałów i informacji.
Logistyka (definicja CLM – Rada do Spraw Zarządzania Logistycznego) – jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu i składowania surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
Rozwój logistyki:...
Mierząc jakość obsługi klienta należy wziąć pod uwagę parametry ze strony przedsiębiorstwa oraz klienta.


10. Wyjaśnij jaką rolę odgrywają zapasy w przedsiębiorstwie i jakie podstawowe decyzje należy podjąć w zarządzaniu zapasami.
Zapasy- to dobra materialne, które są utrzymywane przez firmę w celu ich zużycia w razie występowania takiej potrzeby.
Wyróżnia się 4 podstawowe decyzje logistyczne w sferze zarządzania zapasami:
- wybór pozycji zapasów które powinny być utrzymywane
- określenie wielkości dostaw
- określenie momentu składania zamówień
- określenie systemu kontroli zapasów
Wymaga to:
- znajomości rachunku kosztów zapasów
- prawidłowości rządzących współzależnością kosztów logistycznych
- umiejętności posługiwania się modelami zapasów
- umiejętności posługiwania się innymi metodami kontroli ich poziomu...

LOGISTYKA
Wyjaśnij pojęcie: logistyka. Scharakteryzuj rozwój logistyki.
Logistyka (definicja zorientowana na przepływ - transport, magazynowanie, zapasy) - to działalność związana z przepływem wszelkich materiałów i informacji.
Logistyka (definicja CLM - Rada do Spraw Zarządzania Logistycznego) - jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu i składowania surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
Rozwój logistyki:
Rozproszenie zadań (1960)
-gospodarka materiałowa
-dystrybucja fizyczna
-optymalizacja procesów transportu i magazynowania
Stopniowa integracja (1980)
-zarządzanie materiałami
- dystrybucja fizyczna
Całkowita integracja (2000)
-logistyczny łańcuch dostaw
coraz większy zakres kosztów obejmowany analizą logistyczną
rynkowe aspekty procesów logistycznych
Wyjaśnij pojęcie: logistyka. Wymień zasady na których opiera się istota logistyki i jedną z nich opisz.
Logistyka bada przepływy fizyczne towarów i informacje. Przepływy można odnieść do przedsiębiorstw lub całego łańcucha dostaw. Przepływy towarów i informacji są w logistyce realizowane zgodnie z regułą 7W (właściwy produkt, jakość, ilość, miejsce, czas, klient, koszt). Całościowo ujmuje to definicja logistyki:
Logistyka - jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu i składowania surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
Zasady na których opiera się istota logistyki: Myślenie o całości - podejście systemowe
WE
WY
SYSTEMY LOGISTYCZNE
Transformacja przestrzenno-czasowa:
sfera przepływów fizycznych
sfera regulacji
Wszystkie procesy logistyczne realizowane są w obrębie celowo utworzonych systemów logistycznych, obejmujących całość lub świadomie wybrane części przepływu dóbr i towarzyszących im informacji od miejsca pozyskania ma ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz