Podstawy logistyki

note /search

Logistyczny łańcuch dostaw

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Etap III - Po roku 1970 wzrost cen ropy naftowej - ceny paliw rosły szybciej niż dochody; ograniczenie wydatków poprzez ingerencję w zarządzaniu materiałami i fizyczną ich dystrybucję. Można to osiągnąć poprzez: a) zmiana trendu kosztów (zmniejszyć koszty dystrybucji i magazynowania), b) ...

Logistyka międzynarodowa- prezentacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3234

Logistyka międzynarodowa – Jej istota dotyczy powiązań przedsiębiorstw w ramach systemów gospodarczych różnych krajów, a treść tych powiązań stanowi wymiana handlowa, z którą zawsze związany jest przepływ towarów lub usług (w tym informacji). Logistyka międzynarodowa – kluczowe zagadnienia, c.d.: ...

Ekonomia logistyki

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 11592

Opracowanie składa się z trzech plików: jednej prezentacji oraz dwóch dokumentów tekstowych. Prezentacja nosi tytuł: Metoda ABC optymalizacji zapasów w logistyce. Poruszane w niej zagadnienia to m.in.: grupy zapasów - podział, surowce i mater...

Podstawy logistyki- zadania (2)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Jeśli przedmiotem ruchu jest nasz towar, transportowany z naszej firmy to dwukrotnie ponosimy koszt utrzymania zapasu Jeśli towar pozyskujemy od obcego dostawcy wówczas koszty utrzymania zapasu liczymy tylko raz Koszt utrzymania zapasu w drodze zależny jest od formuły transportowej na mocy które...

Podstawy logistyki- zadania (3)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 966

Roczne zapotrzebowanie na wyroby walcowe – D= 560 000 ton Pojemność magazynu –P= 50 000 ton (max) Zaopatrzenie ze składów hurtowych-średni zapas- 20 dni -ile wynosi liczba obrotów? Zaopatrzenie w dostawach bezpośrednich- 40 dni – ile wynosi liczba obrotów? Dąży się do zwiększenia obrotów do 6 ...

Ekonomia- prezentacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1491

Ekonomia to nauka badająca prawidłowości rządzące procesem gospodarowania: produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji.   Ekonomia to nauka badająca prawidłowości rządzące procesem gospodarowania pod kątem określenia metod racjonalnego spożytkowania ograniczonych zasobów, mających alternatywne zasto...

E-logistyka- prezenacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

O informacji mówimy, gdy mamy na myśli wynik uporządkowania, przeanalizowanych danych, czyli surowych nie poddanych analizie liczb i faktów dotyczących zjawisk lub wydarzeń. w Słowniku Wyrazów Obcych: powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiadomość, wskazówka, pouczenie; informacja naukowa-...

Funkcje i cele współczesnej logistyki międzynarodowej- prezentacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1883

Logistyka – wywodzi się ze sfery wojskowości i oznacza: kwaterowanie, transportowanie i zaopatrzenie pododdziałów. Po raz pierwszy został użyty przez szwajcarskiego generała H.Jomini w 1830 r. Pojęcie „logistyka” pochodzi od nazwy major-géneral de logis – kwatermistrz. Zajmował się on planowaniem,...

Logistyka zarządzania w łańcuchu dostaw- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 588

Będziemy koncentrowali się na zaopatrzeniowej stronie systemów logistycznych, czyli na zakupach i związanych z nimi działaniach składających się na zarządzanie materiałami. Warto zauważyć, że logistyczne systemy zaopatrzenia i dystrybucji podejmują podobne działania lub procesy, gdyż w obu przypadk...

Logistyka- informatyzacja, prezentacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Staje się tą dziedziną wiedzy, która na bazie systemów informatycznych, prowadzi do integracji organizacji, by zapewnić optymalne funkcjonowanie łańcuchów zaopatrzeniowych od momentu pozyskania surowców, przez ich przetwarzanie, dystrybucję, aż do dostarczenia finalnemu odbiorcy. Istota logistyki- s...