Podstawy logistyki - strona 2

note /search

Ochrona srodowiska w gospodarce miejskiej- prezentacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Odpady- Są głównym problemem współczesnych miast. Logistyka w tej sferze obejmuje: - Segregacje odpadów - Składowanie - Przetwarzanie - Udostępnianie surowców wtórnych - Dobór materiałów do produkcji pod kątem ich podatności na utylizację - Upowszechnienie technologii wytwarzania pozwalającyc...

Podsystem logistyki- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne funkcjonują w otoczeniu rynkowym. Realizacja działalności gospodarczej wymaga utrzymania przez nie stałych kontaktów zarówno z dostawcami, jak i klientami. Prawidłowe planowanie produkcji przeznaczonej dla określonych odbiorców rynkowych nie może się odbywać ...

Zadania

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

Metoda klasyfikacji zapasów ABC :Posortować od materiału o największej wartości do najmniejszej, Obliczyć udział % wartości poszczególnych materiałów w całości, Obliczyć skumulowany udział % materiałów, Określić grupę angażującą około 80% wartości materiałów (grupa A), Określić pozostałe grupy B...

Ekologistyka- prezentacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3080

Koncepcja zrównoważonego rozwoju- Zrównoważona produkcja Zrównoważona konsumpcja Stworzenie takich systemów ekonomicznych, które uwzględniałyby wartość środowiska przyrodniczego Stworzenie nowych modeli rozwoju dla krajów rozwijających się i tych, które są w okresie transformacji. Właściwy rozwój id...

Logistyka dystrybucji- prezentacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1344

Koncepcja logistyki zorientowanej na dystrybucję i gospodarkę przedsiębiorstwa została zapoczątkowana w latach pięćdziesiątych w USA. Spowodowane to było zmianami w strukturze podaży i popytu na dobra konsumpcyjne i przyczyniło się do przeniesienia i zastosowania idei koncepcji logistycznych z dzied...

Partnerstwo w lostycznym łańcuchu dostaw- prezenacja

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

Logistyka- jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływu towarów od ich wytwarzania i nabycia, przez produkcję i dystrybucję, aż do fizycznego odbiorcy, której celem jest zaspokojenie wymagań rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangażowaniu kapita...

Transport lotniczy- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 455

Transport lotniczy jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedzina transportu na świecie. Jednakże przez wymagane duże nakłady finsnsowe, oraz potrzebę wysoce wykwalifikowanego personelu jego prężny rozwój może się odbywać tylko w najbogatszych krajach.Od początku lat 80-tych do połowy lat 90-tyc...

Podstawy logistyki- wstęp

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1708

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizacji i kontroli sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji, z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Logistyka jest p...

Zastosowanie logistyki w gospodarce odpadami

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Poprodukcyjne powydobywcze, poużytkowe substancje i materiały o konsystencji stałej oraz płynne nie będące ściekami, nieużyteczne w miejscu powstanie i nie przeznaczone do zagospodarowania w określonym miejscu i czasie oraz wyroby zdyskwalifikowane i poużytkowe. Gospodarka odpadami jest to zespół k...

Podstawy logistyki

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 6636

1. Wyjaśnij pojęcie: logistyka. Scharakteryzuj rozwój logistyki. Logistyka (definicja zorientowana na przepływ – transport, magazynowanie, zapasy) – to działalność związana z przepływem wszelkich materiałów i informacji. Logistyka (definicja CLM – Rada do Spraw Zarządzania Logistycznego) – jest...