Ekonomia logistyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 11550
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia logistyki - strona 1 Ekonomia logistyki - strona 2 Ekonomia logistyki - strona 3

Fragment notatki:


Opracowanie składa się z trzech plików: jednej prezentacji oraz dwóch dokumentów tekstowych.
Prezentacja nosi tytuł: Metoda ABC optymalizacji zapasów w logistyce. Poruszane w niej zagadnienia to m.in.: grupy zapasów - podział, surowce i materiały najbardziej rzutujące na wartość łącznego zużycia, istota metody ABC, rozmieszczenie horyzontalne, rozmieszczenie wertykalne.
Dokumenty tekstowe z kolei składają się z 2 i 3 stron. Poruszono w nich m.in. następujące tematy: istota ekonomiki gospodarowania zapasami w aspekcie logistyki; istota metody XYZ optymalizacji zapasów w aspekcie ekonomiki logistyki; istota metody ABC optymalizacji zapasów w aspekcie ekonomiki logistyki; istota efektywności systemu logistycznego; istota skuteczności systemu logistycznego; istota doskonałości systemu logistycznego. A także m.in.: istota wpływu logistyki na ekonomikę działalności gospodarczej podmiotu; istota popytu i podaży w aspekcie usług logistycznych; struktura i cykl życia usługi logistycznej w aspekcie ekonomiki logistyki; wpływ logistyki na ekonomikę obsługi klienta; istota jakości usług logistycznych. Oraz m.in.: istota wskaźników kosztów systemów i procesów logistycznych; struktura i istota mierników kosztów systemów i procesów logistycznych; wskaźniki i mierniki kosztów logistycznych w systemie zaopatrzenia.

1 Istota wpływu logistyki na ekonomikę działalności gospodarczej podmiotu.
Procesy logistyczne wywierają, wielostronny wpływ na ekonomikę przedsiębiorstwa. W ostatecznym rachunku kształtują jego wynik finansowy, a także oddziaływają istotnie na sytuacje finansową oraz pozycję rynkowa. Procesy logistyczne muszą wspierać strategię działania przedsiębiorstwa, jego orientację na otoczenie zewnętrzne, zwłaszcza dotyczące rynków po stronie zakupów jak i po stronie sprzedaży. Szczególne znaczenie ma orientacja na klienta, odbiorcę, przez zapewnienie właściwego poziomu jego obsługi. Logistyka wpływa na lepsza sprawność funkcjonowania, zwiększa zyski, produktywność, jakość towaru, szybkość dostaw wprowadzane są nowe technologie, permanentne doskonalenie firmy, redukcje kosztów, rentowność firmy.
2 Istota popytu i podaży w aspekcie usług logistycznych.
Sfera podaży reaguje w sposób bezpośredni na zmiany popytu i cen. W rezultacie zmian tj. wzrostu podaży następują zmiany popytu, co znajduje wyraz w obniżce cen. Jeśli system informacji jest sprawny wtedy można szybciej podjąć decyzje o zwiększeniu lub zmniejszeniu produkcji. ( dostosowanie się do rynku)
3 Struktura i cykl życia usługi logistycznej w aspekcie ekonomiki logistyki.
Okres w którym usługi znajdują nabywcę na rynku- cykl życia usługi logistycznej. W zależności od rodzaju usług okres ten może być długi( np. usługi transportu morskiego), średni (np. niektóre usługi turystyczne) lub krótki ( np. niektóre usługi kulturalne). Pojęcie cyklu życie może dotyczyć całej branży usług, określonych rodzajów usług, a nawet danej firmy usługowej lub organizacji niezyskownej. O długości cyklu życia usług oraz fazie trwania poszczególnych jego faz decydują takie czynniki, jak: cechy oferty usługowej i charakter potrzeb, jakie ona zaspokaja, cechy popytu konsumpcyjnego, zakres nowości oferty usługowej, stopień konkurencyjności na rynku usług, poziom substytucji i komplementarności usług względem dóbr materialnych itp. W najprostszym ujęciu w cyklu życia usług wyróżnia się dwie fazy: wzrostu i spadku ujęciu klasycznym cykl życia usług obejmuje następujące fazy: wprowadzenia usług na rynek, wzrost, dojrzało ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz