Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie

note /search

Polityka Gospodarcza - zagadnienia na egzamin

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 5943

Dodatkowo w notatce można znaleźć zagadnienia takie jak: rola pieniądza w systemie bankowym, formy pieniądza, regionalna polityka gospodarcza – cele i funkcje, ewolucja i formy regionalnej polityki gospodarczej, współczesna polityka reg...

Polityka Gospodarcza - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 6629

in. zagadnienia takie jak: polityka gospodarcza, system gospodarczy, polityka mikroekonomiczna, polityka makroekonomiczna, efektywność ekonomiczna, cele działalności gospodarczej, funkcje polityki gospodarczej, cechy nowoczesnego państwa w zakresie polityki gospodarczej, instytucje – podmioty polity...

Polityka gospodarcza - notatki

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3899

...Pojęcia: wzrost i rozwój gospodarczy, mierniki wzrostu i rozwoju, czynniki wzrostu i rozwoju, polityka prowzrostowa, typy strategii wzrostu – strategia liberalna, strategia gospodarki otwartej, strategia industrializacji, strategia rozwoju rolniczego, strategia redystrybucyjna – cechy charakt...

Ekonomia logistyki

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 11620

Opracowanie składa się z trzech plików: jednej prezentacji oraz dwóch dokumentów tekstowych. Prezentacja nosi tytuł: Metoda ABC optymalizacji zapasów w logistyce. Poruszane w niej zagadnienia to m.in.: grupy zapasów - podział, surowce i mater...

Geografia polityczna i gospodarcza

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5152

Odpowiada na takie pytania jak: co to jest geografia, jakie są działy geografii, czym zajmuje się geografia polityczna i gospodarcza, jak środowiska naturalne wpływa na działalność człowieka porusza takie zagadnienia jak determinizm geograficzny,

Obsługa celna

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Obsługa celna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4053

Prawo celne to zespół norm prawnych regulujących dokonywanie obrotów towarów z zagranicą, pobieraznie z tytułu dokonywania takiego obrotu ceł i innych naleznosci celnych a także przeprowadzanie kontroli dokonywanego obrotu.Normy prawa celnego:N...

Podstawy zarządzania - Szkoła klasyczna

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2499

Opracowane zagadnienia na egzamin u dr Wojciechowskiego z podastaw zarządzania. Ad.1Szkoła klasycznaa) organizacje działają w warunkach względnej stabilności i przewidywalności zdarzeń. Z tego powodu może wystąpić tendencja do formalizowania procesów.b) istnieje ścisły związek pomiędzy wiedzą teore...

Integracja Europejska - Balsa

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Integracja europejska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3409

opracowane zagadnienia z integracji europejskiej u dr Mizerskiej PYTANIA DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU: „INTEGRACJA EUROPEJSKA”: Proszę omówić idee integracyjne na kontynencie europejskim, które poprzedziły powołanie Wspólnot Europejskich.Teoria Federacyjna: Politycy chcieli stworzyć Stany Zjednoczone E...

Demografia - Co to jest demografia i czym zajmuje się ta nauka

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3878

opracowane zagadnienia z demografii u dr Beaty Wojny Co to jest demografia (definicja) i czym zajmuje się ta nauka Demografia – jest to nauka o tendencjach w obrębie populacji, nauka o ludności zajmująca się jakościowym i ilościowym badaniem (na podstawie danych statystycznych) stanów, struktur, ru...

Łańcuchy logistyczne

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Logistyka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4830

opracowane zagadnienia na egzamin 1. Zdefiniuj pojęcie łańcucha logistycznego.Łańcuch to sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różneprocesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych do końcowychkonsumentów2. Zdefiniuj pojęc...