Polityka Gospodarcza - zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 987
Wyświetleń: 5299
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Gospodarcza - zagadnienia na egzamin - strona 1 Polityka Gospodarcza - zagadnienia na egzamin - strona 2 Polityka Gospodarcza - zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:Dodatkowo w notatce można znaleźć zagadnienia takie jak: rola pieniądza w systemie bankowym, formy pieniądza, regionalna polityka gospodarcza – cele i funkcje, ewolucja i formy regionalnej polityki gospodarczej, współczesna polityka regionalna, polityka regionalna w Polsce – rola gmin, powiatów i województw (zadania i dochody poszczególnych szczebli), polityka interegionalna i intraregionalna – cechy charakterystyczne, narzędzia polityki regionalnej, strategie rozwoju regionalnego, problemy polityki regionalnej w Polsce.

Ogólne zagadnienia na zaliczenie zajęć z polityki gospodarczej - WSCiL dr Marta Gębska
pojęcia - polityka gospodarcza, system gospodarczy, polityka mikroekonomiczna, polityka makroekonomiczna, efektywność ekonomiczna
Polityka gospodarcza- oddziaływanie władzy państwa na gospodarkę narodową, na jej dynamikę, strukturę, na stosunki ekonomiczne w państwie i na jego relację gospodarcze z zagranicą.
System gospodarczy- jest to gospodarka 1 kraju, zbiór norm prawnych i ogólnie akceptowanych zasad regulujących postępowanie wszelkich uczestników procesu gospodarczego.
Polityka makroekonomiczna- jest to polityka pieniężna (przeciwdziałanie inflacji), polityka kursu walutowego, polityka fiskalna, polityka budżetowa (cenowo-dochodowa). Polityka mikroekonomiczna- dotyczy firm, gospodarstw domowych.
Efektywność ekonomiczna- określenie horyzontalnych celów gospodarowania; adekwatność mechanizmów ekonomicznych i struktur gospodarczych do celów, dostosowanie środków do warunków ekonomicznych, zgodność efektów gospodarowania z celami.
cele działalności gospodarczej
uzyskanie dochodu- w wyniku pracy, angażowania kapitału, wykorzystania informacji, przedsiębiorczości, zasobów, nabranych umiejętności.
Zaspokojenie potrzeb materialnych i niematerialnych
Postęp w zakresie poziomu życia jednostek i społeczeństwa, rozwój nauki i techniki
Trwały i harmonijny rozwój gospodarczy
Możliwość utrzymania sprawnego aparatu administracji państwowej
Stworzenie sprawnego systemu poboru podatków i ustalenie kierunków ich wydatkowania.
Stabilny system pieniężny- kontrolowana emisja pieniądza, przeciwdziałanie inflacji.
funkcje polityki gospodarczej
Stabilizacyjna- stabilizowanie gospodarki
Naturalna stopa bezrobocia ok. 3-6 %
Inflacja 0-3 %
Roczny wzrost PKB ok. 3-6 %
Stabilne kursy walutowe
Wysoki poziom usług publicznych
Równowaga bilansu płatniczego o budżetu państwa
Zapewnione wydatki na ochronę środowiska Redystrybucyjna i alokacji- badane są problemy podziału dochodów, które zgodnie z prawem są wspólne:
Obrona narodowa
Ochrona środowiska
Ochrona zdrowia
Polityka edukacyjna
Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne
cechy nowoczesnego państwa w zakresie polityki gospodarczej
koordynuje cele krótko i długookresowe, makro i mikroekonomiczne, wewnętrzne i zewnętrzne
zdolne do meta interwencji ( zdolność państwa do samoograniczenia się)
nie podporządkowuje polityki ekonomicznej doraźnym celom politycznym (wybory)
opiera się grupą nacisku np. w zakresie podziału dochodów publicznych
nie traktuje ograniczenia funkcji opiekuńczych


(…)

… przyrody w I. 1970-2000 nieracjonalne wykorzystanie zasobów, niedoinwestowanie wsi.
Występują regiony rozwinięte i opóźnione
Koncentracja przestrzenna zjawisk depresji i bezrobocia
Wszystkie regiony Polski kwalifikują się do pomocy regionalnej.
doktryny polityki gospodarczej - liberalizm: fizjokratyzm, Adam Smith, monetaryzm, ekonomiczna teoria polityki, reganomika, taczeryzm
Fizjokratyzm:
powstał…
… stóp procentowych
Należy prowadzić stałą i przewidywalną politykę mocnego pieniądza i odrzucać koncepcję naprawy ekonomicznej przez zmiany stóp procentowych Dozwolone jest ewentualne wprowadzenie wyższych stóp procentowych gdyż likwiduje deficyt budżetowy
Ograniczyć wydatki państwa
Polityka pieniężna jest jedną dziedziną w której państwo może ingerować
Ekonomiczne teorie polityki:
Twórcy: Black, Downs…
… i je realizuje
Politycy nie służą społeczeństwu ale manipulują nim
Istnieje polityczny cykl koniunkturalny, który jest skutkiem manipulacji polityki makrologistyczną aby stworzyć najkorzystniejsze dla siebie warunki w odpowiednim czasie
Aktywna polityka gospodarcza zamiast służyć społeczeństwu destabilizując gospodarkę
Politycy maksymalizują swoje korzyści, nie uzależniając się od preferencji wyborców…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz