Wprowadzenie do Makroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do Makroekonomii - strona 1 Wprowadzenie do Makroekonomii - strona 2

Fragment notatki:

EKONOMIA TEMAT 6 - WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII
POJĘCIE I ZAKRES MAKROEKONOMII
MIKROEKONOMIA - dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami agregatowymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości.
Przedmiotem zainteresowania makroekonomii jest przede wszystkim tworzenie i podział dochodu narodowego, a także zagadnienia związane między innymi z inflacją, bezrobociem, inwestycjami i bilansem płatniczym, z uwzględnieniem polityki pieniężnej banku centralnego oraz polityki gospodarczej państwa.
Makroekonomia bada gospodarkę, zarówno narodową jak i światową, jako ogół zależności, występujących między najważniejszymi agregatami gospodarczymi, takimi jak: łączny (globalny) popyt i podaż produktów i usług, średni poziom cen, poziom zatrudnienia, wielkość konsumpcji i inwestycji, czy dochody i wydatki budżetu państwa.
Poprzez taką analizę makroekonomia określa związki przyczynowo-skutkowe między zjawiskami gospodarczymi, a także prognozuje tendencje rozwojowe całego systemu gospodarczego. Dzięki temu makroekonomia tworzy podstawy teoretyczne i formułuje przesłanki dla polityki państwa przede wszystkim w zakresie skutecznego osiągania celów gospodarczych takich jak wzrost gospodarczy, stabilny poziom cen czy równowaga bilansów zagranicznych. Ze względu jednak na szerokie zainteresowania makroekonomii i globalne uwarunkowania zależności gospodarczych, teorie makroekonomiczne muszą uwzględniać także inne dziedziny polityki państwa, jak polityka zagraniczna, obronna czy wewnętrzna kraju.
ZAKRES MAKROEKONOMII - Makroekonomia zajmuje się badaniem gospodarki jako całości lub jej głównych części (oczywiście z uwzględnieniem całej szerokości aktywności gospodarczej).
Mikroekonomia bada konkretne rynki, makroekonomia natomiast zajmuje się powiązaniami pomiędzy częściami gospodarki. PROBLEMY MAKROEKONOMII
- dysproporcja między regionami
1. problem ubóstwa i bogactwa narodowego narodami 2. problem dyskryminacji rasowej, seksualnej, religijnej, 3. problem polityki i biurokracji z nią związanej, 4. problem prawa i ,)korupcja(przestępstw gospodarczych 5. problem ekologii, bezrobocia, inflacji oraz szarej i czarnej strefy gospodarczej 6. Co określa ogólny poziom cen i jaki wskaźnik inflacji? 7. Co określa dochód narodowy i poziom produkcji? 8. Co określa zatrudnienie w gosp i poziom bezrobocia w danym kraju? 9. Jak polityka monetarna i fiskalna państwa wpływa na ogólny poziom cen, dochodu, produkcji, zatrudnienia i bezrobocia? 10. Co może uczynić rząd aby przeciwdziałać inflacji, bezrobociu i recesji?
3. CELE POLITYKI MAKROEKONOMICZNEJ
Wzrost gospodarczy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz