Wstęp do makroekonomii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do makroekonomii - wykład - strona 1 Wstęp do makroekonomii - wykład - strona 2 Wstęp do makroekonomii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Danuta Mitręga
Wykład 1
Wstęp do Makroekonomii Ekonomia - nauka o procesach gospodarczych (problem rzadkości).
Dobro rzadkie - popyt przewyższa podaż przy cenie równej zero. Rzadkość z punktu widzenia użyteczności a nie bezwzględnie (tzn. że np. 1 telefon na świecie jest do niczego więc lepiej jak jest ich więcej).
Funkcje:
poznawcza,
aplikacyjna.
Funkcja poznawcza - zdobywanie wiedzy dotyczącej zagadnień makroekonomicznych służące zrozumieniu procesów (jak funkcjonuje, poznanie przyczyn i konsekwencji, np. bezrobocie).
Funkcja aplikacyjna - wykorzystać poznaną wiedzę w praktyce gospodarczej (np. przez rząd) przez podmioty gospodarcze.
Makroekonomia - procesy gospodarcze w danym kraju jako całość. Posługuje się wielkościami agregatowymi:
globalna produkcja,
globalna konsumpcja,
globalny popyt,
inwestycje,
ogólny poziom cen.
CELE I NARZĘDZIA
Cele:
Produkcja
Wysoki poziom zarówno bezwzględny jak i w stosunku do rozporządzalnego potencjału, wysoka stopa wzrostu.
Zatrudnienie
Wysoki poziom zatrudnienia. Niski poziom bezrobocia przymusowego.
Stabilność poziomu cen przy swobodnej grze sił rynkowych.
Bilanse zagraniczne
Równowaga eksportu i importu, stabilność kursu waluty.
Narzędzia:
Polityka fiskalna (budżet państwa)
Wydatki publiczne, podatki.
Polityka monetarna (bank centralny)
Kontrola podaży pieniądza wywierająca wpływ na stopy procentowe.
Polityka dochodowa
Od swobodnego kształtowania relacji, płac i cen do środków kontroli.
Stosunki międzynarodowe
Polityka handlu zagranicznego. Interwencjonizm w odniesieniu w stosunku do kursów walutowych.
Cele:
PRODUKCJA
odpowiedź na pytanie od czego zależy wielkość produkcji,
rachunek dochodu narodowego
PNB - narodowy
PKB - krajowy,
wielkość produkcji decyduje o poziomie życia w danym kraju (w dużym stopniu).W skrajnej biedzie jest około 70% populacji świata.
ZATRUDNIENIE
będziemy mówili tylko o krajach rozwiniętych, po wojnie do lat 70 wydawało się, że problem bezrobocia był rozwiązany, obecnie jest to duży problem (wyjątki: Holandia 2%, Luksemburg),


(…)

… gospodarkach aby się rozwijać trzeba było rozwijać handel zagraniczny
kursy walutowe, taryfy, subsydia,
GAT  WTO - protekcjonizm (nawet USA, np. import stali z UE). Ocena efektów makroekonomicznych robiona jest pod kątem tych 4-ech zadań. Niewielu krajom udało się zrealizować wszystkie 4 cele.
Makroekonomia obejmuje decyzje wyboru między alternatywnymi, podstawowymi celami, np. wysoka stopa konsumpcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz