Dobro rzadkie

Ceny maksymalne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

się wówczas określone kryteria racjonowania dobra rzadkiego. Cena (C) P Cmax C1 S Wyznaczanie ceny maksymalnej...

Dobra

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

wszelkie użyteczne zastosowania ZASOBY to dobra należące do dóbr rzadkich służące do wytwarzania...

Wzory analizy ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

wolne - nie są to ani dobra rzadkie ani nie są wytwarzane przez człowieka czyli są to dobra...

Wykład - władza kierownicza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2842

(w organizacjach typu gospodarczego), dostęp do informacji, uprawnienia do dysponowania dobrami rzadkimi...

Konflikt polityczny i rewolucja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036

albo do ograniczonych dóbr (dóbr rzadkich). Według niego mamy do czynienia z 4 elementami konfliktu: Sporny problem...

Przestrzeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

przestrzennych (bez szkody dla użytkowników przestrzeni) Przestrzeń jako dobro rzadkie (unikatowe): Niedostatek...