Dobro rzadkie

note /search

Ceny maksymalne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

się wówczas określone kryteria racjonowania dobra rzadkiego. Cena (C) P Cmax C1 S Wyznaczanie ceny maksymalnej...

Dobra

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

wszelkie użyteczne zastosowania ZASOBY to dobra należące do dóbr rzadkich służące do wytwarzania...

Wzory analizy ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

wolne - nie są to ani dobra rzadkie ani nie są wytwarzane przez człowieka czyli są to dobra...

Wykład - władza kierownicza

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3031

(w organizacjach typu gospodarczego), dostęp do informacji, uprawnienia do dysponowania dobrami rzadkimi...

Konflikt polityczny i rewolucja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

albo do ograniczonych dóbr (dóbr rzadkich). Według niego mamy do czynienia z 4 elementami konfliktu: Sporny problem...

Przestrzeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1624

przestrzennych (bez szkody dla użytkowników przestrzeni) Przestrzeń jako dobro rzadkie (unikatowe): Niedostatek...