Konflikt polityczny i rewolucja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikt polityczny i rewolucja  - strona 1 Konflikt polityczny i rewolucja  - strona 2 Konflikt polityczny i rewolucja  - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 3 stron.
11. KONFLIKT POLITYCZNY, REWOLUCJA .
Konflikt interesu jest naturalny, gdyż interesy są różne. Starcie interesów występuje wtedy, gdy stykają się sprzeczne dążenia. Gry decyzyjne o sumie zerowej to takie, gdzie tylko jedna osoba może wygrać, a wszystkie inne muszą przegrać. Występują one wszędzie tam, gdzie mamy do czynie z wyborami większościowymi. Są to też wojny (chociaż może się ona zakończyć porażką wszystkich stron). Są to wszystkie gry polityczne w systemach monistycznych. W systematach totalitarnych jedna osoba sprawuje władzę i ona zawsze wygrywa.
Konflikt - starcie się, a przynajmniej zetknięcie sprzecznych dążeń. Według L. A. Cosera , konflikt to walka osób lub grup reprezentujących odmienne wartości, albo walka o dostęp do statusu albo do ograniczonych dóbr (dóbr rzadkich). Według niego mamy do czynienia z 4 elementami konfliktu:
Sporny problem, stawka, o co walczymy.
Zwalczające się strony, ludzie w rolach konfliktowych.
Cel, do czego dążymy.
Działanie, walka, zamierzone działanie skierowane przeciwko wrogom, albo przeciwnikom.
Ujęcie konfliktu według Ralpha Dahrendorfa . Zakładał 4 założenia swojej teorii konfliktu:
Zmiana jest wszechobecna , w każdym społeczeństwie mamy do czynienia z procesami zmiany.
W każdym społeczeństwie występuje konflikt, konflikt społeczny jest wszechobecny . Każdy element w społeczeństwie przyczynia się do zmiany (zarówno do dezintegracji jak i integracji). Istnienie każdego społeczeństwa jest ściśle związane z przymusem stosowanym przez jednych jego członków, wobec drugich , nie musi to być przymus fizyczny, ale może być ekonomiczny, symboliczny (przywiązanie nas do pewnych rodzajów symboli między sacrum a profanum), sytuacyjny (daje się określone opcje, innych nie ma).
Jest to jedna z wielu koncepcji teorii konfliktu. Ciekawą koncepcję przedstawia H. Turner , opisuje możliwe przyczyny konfliktu:
Nierówny podział dóbr rzadkich.
Wycofanie legitymizacji przez te segmenty, które są dyskryminowane w podziale dóbr.
Pobudzenie emocjonalne upośledzonych, dyskryminowanych.
Niezorganizowane wybuchy frustracji.
Zwiększona intensywność zaangażowania emocjonalnego.
Organizowanie się grup dyskryminowanych.
Otwarty konflikt o zmieniającej się gwałtowności.
Konflikt może być rozpatrywany w trzech nurtach myślowych:
Strukturalno-funkcjonalny - konflikt traktuje się jako coś charakterystycznego, immanentnego dla funkcjonowania struktury. Talcott Parsons. Konfliktowy - konflikt jest siłą napędową społeczeństwa, dzięki niemu społeczeństwo się rozwija. Marks, Dahrendorf, Fromm, Dahl, Weber.

(…)

… napędową społeczeństwa, dzięki niemu społeczeństwo się rozwija. Marks, Dahrendorf, Fromm, Dahl, Weber.
Komplementarny - mamy do czynienia z dwoma stronami społeczeństwa, ze strukturą-konfliktem, ładem-napięciem, porządkiem-sporem, one razem ze sobą współistnieją. Turner.
Typologia konfliktów.
Konflikty w zależności od ich zakresu:
W małych grupach społecznych - interpersonalne.
Mikrokonflikty - zachodzące…
… jest kontrrewolucja - reakcja państwa przeciwko społeczeństwu. Klasyczne etapy rewolucji:
Sytuacja rewolucyjna - taka, w której narasta delegitymizacja systemu i jednocześnie jego niesprawność.
Wybuch  jest niespodziewany, nie wiadomo kiedy następuje, można przewidzieć, że on będzie.
Koegzystencja starego i nowego świata - może polegać na dopuszczeniu nowych sił do formalnej władzy, może polegać na zwalczaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz