Podstawy teorii polityki

note /search

Teoria polityki - słownik pojęć

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1575

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 6 stron. Legitymizacja (dosłownie: upoważnienie do działania) to (według Eugeniusza Zielińskiego) "uprawnienie rządzących do podejmowania wiążących decyzji, przy równoczesnej aprobacie rządzonych". Seymour Martin Lipset przedstawia ją natomiast ...

Decyzje polityczna i procesy decyzyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 3493

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 3 stron. 7. DECYZJE POLITYCZNE I PROCESY DECYZYJNE Według A. W. Jabłońskiego decyzja to akt nielosowego, czyli rozmyślnego wyboru przyszłego działania lub zaniechania. Marek Żmigrodzki definiu...

Geopolityka - wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1806

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 1 strony. 14. GEOPOLITYKA Została stworzona przez geografów. Geografia polityczna zajmuje się przestrzennym rozmieszczeniem bytów politycznych, natomiast geopolityka zajmuje się czymś innym ...

Konflikt polityczny i rewolucja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1204

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 3 stron. 11. KONFLIKT POLITYCZNY, REWOLUCJA . Konflikt interesu jest naturalny, gdyż interesy są różne. Starcie interesów występuje wtedy, gdy stykają się sprzeczne dążenia. Gry decyzyjne o sumie zerowej to takie, gdzie tylko jedna osoba może wygrać, a w...

Kultura polityczna - Kultura zaściankowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 1 strony. 8. KULTURA POLITYCZNA Pojęcie kultura pochodzi od łacińskiego cultum - pielęgnować, culturum - uprawiane pole, wykształcony. Od zarania jawiły się dwa ujęcia: 1) oceniające - osoba k...

Legitymizacja polityczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2779

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 4 stron. 4. LEGITYMACJA I LEGITYMIZACJA WŁADZY Pojęcie legitymizacja pochodzi od łacińskiego czasownika legitimere . Najczęściej legitymacja oznacza prawomocność, a legitymizacja to uprawomocnienie . Według W. Sokoła legitymacja może być definiowana jako ...

Opinia publiczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1862

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 2 stron. 13. OPINIA PUBLICZNA Jest ściśle związana z pojęciem obywatelskości. To obywatele tworzą opinię publiczną. Niewolnicy, poddani nie są w stanie tego zrobić, gdyż nie ma tam pełnej wolności. Może dominować wówczas plotka, anegdota, dowcip, ale nie ...

Podmiotowość i reprezentacja polityczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1540

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 2 stron. 5. PODMIOTOWOŚĆ I REPREZENTACJA POLITYCZNA Podmiotowość polityczna to zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji politycznych . To zdolność do samodzielnego wykonywania danej roli społecznej. Wszystkie zachowania ludzkie można przedstawić pom...

System polityczny - definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2387

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 1 strony. 9. SYSTEM POLITYCZNY Według Stanisława Ehrlicha system polityczny to całośc w różny sposób panujących ze sobą organizacji formalnych i nieformalnych. David Easton przedstawił komun...

Podstawy teorii polityki - vademecum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2065

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 23 stron. Vademecum Podstawy teorii polityki Polityka jako nauka Zdaniem Poppera uczciwie naukowe teorie społeczne i ekonomiczne muszą się opierać na następujących kryteriach: opierają się na obiektywnych, mierzalnych danych muszą być tak sformułowane, ab...