Kultura polityczna - Kultura zaściankowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura polityczna - Kultura zaściankowa - strona 1

Fragment notatki:

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 1 strony.
8. KULTURA POLITYCZNA Pojęcie kultura pochodzi od łacińskiego cultum - pielęgnować, culturum - uprawiane pole, wykształcony. Od zarania jawiły się dwa ujęcia: 1) oceniające - osoba kulturalne, 2) opisowe, wyjaśniające - neutralne. Kultura polityczna to całokształt wartości, norm i reguł zachowania, utrwalonych w świadomości podmiotów biorących udział w działaniach politycznych . Tak rozumiana kultura polityczna spełnia trzy główne funkcje:
Regulacyjna - odnosi się do podporządkowania i ujednolicania działań politycznych. Dokonuje się to głównie poprzez normy polityczne oraz instytucjonalizację życia politycznego. Socjalizacji - odzwierciedla proces wchodzenia członków danej społeczności w kulturę polityczną, a więc nabywanie wiedzy o systemie politycznym, tworzenie poglądów i postaw politycznych. Integracyjna - odnosi się do tworzenia podstaw koordynacji działań politycznych oraz współdziałania lub współpracy jednostek i grup w dążeniu do osiągnięcia określonych wartości i dóbr. Motywowanie i uzasadnianie słuszności istniejących instytucji i norm politycznych oraz zasad organizacji i funkcjonowania systemu politycznego.
Według Almonda, Verby i Powella kultura polityczna to ogół postaw przejawianych przez członków danej zbiorowości na płaszczyźnie poznawczej, emocjonalnej i wartościującej wobec polityki - osobliwie wobec systemu politycznego (zobiektywizowana definicja). [Ogół postaw wobec obiektów politycznych]. Postawa to uwewnętrzniona przez jednostkę, wyuczona skłonność do reagowania w społecznie określony sposób, szczególnie przez podejmowanie określonych działań w odpowiedzi na oczekiwania społeczne. Obiekty polityczne mają według nich:
rytm polityczny
obiekty inicjujące - struktury, grupy polityczne
obiekty wynikowe - działania, decyzje, skutki
role polityczne - ludzie w rolach politycznych
W zależności od tak, jak się odnosimy do obiektów politycznych, taki typ kultury politycznej można wyróżnić. Wyróżniamy trzy podstawowe typy (idealne) według Almonda, Verby i Powella:
KULTURA ZAŚCIANKOWA ( PARAFIALNA ) - [zaścianek - miejsce oddalone, marginalne, oddzielone od bieżących informacji, KULTURA PODPORZĄDKOWANIA ( PODDAŃCZA ) - KULTURA UCZESTNICTWA - kultura aktywnego udziału, pozytywnego stosunku do obiektu decyzyjnego, chęć odgrywania ról społecznych, kultura obywatelska - ma charakter racjonalny (dążący do racjonalności), łączenie interesów indywidualnych z interesem grupowym, tak, aby oba były skutecznie realizowane
-----------------------------------------notatki z e-----------------------------------------
Kultury politycznej nie oceniamy lecz klasyfikujemy (szufladkujemy)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz