Kultura polityczna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura polityczna- opracowanie - strona 1 Kultura polityczna- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Nr 45 Kultura polityczna
Wg Szczepańskiego kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych zbiorowościom i następnym pokoleniom. Mechanizmami wpływania kultury na życie społeczeństwa są zatem:
socjalizacja
wartości
działania i wzory postępowania
stwarzanie modeli (stan godny naśladowania) instytucji i systemów społecznych Jednym z typów kultury kultura polityczna
Odnosi się do sfery publicznej
Pojęcie od XVIII wieku, w pełni od wieku XIX
Tworzyły ją stan infrastruktury politycznej, mechanizmy funkcjonowania instytucji politycznych, poziom uczestnictwa w nich ludzi formułujących idee wyjaśniające i uzasadniające porządek społeczno-polityczny, oraz zdolność sprostania wymaganiom przyjętym na gruncie polityki oraz standardom etyczno-moralnym.
Ujęcie kultury
Oceniające
Opisowe i wyjaśniające
Polityka stanowi jedną z ważnych sfer życia społecznego, jest wytworem działalności ludzkiej będącej wyrazem zorganizowanej działalności ludzkiej.
Kultura polityczna
Max Weber - sposób i styl uprawiania polityki, dychotomia społeczeństwo- politycy, antynomia polityki i etyki
Stanisław Ossowski był twórcą czterech typów ładu społecznego:
ład przedstawień zbiorowych
ład monocentryczny
ład policentryczny
ład porozumień zbiorowych
Kultura polityczna to zbiorowy i zobiektywizowany oraz zintegrowany całościowo dorobek, osadzony w czasie i przestrzeni, dostępny doświadczeniu całej zbiorowości lub przynajmniej pewnym grupom, będący rezultatem twórczego i przetwórczego wysiłku pokoleń, obejmujący materialne i niematerialne wytwory działań ludzkich, w tym także systemy wartości i wzory zachowań, których jądrem jest polityka, w tym osobliwie władza, zdobycie i utrzymanie jej i wykorzystanie
Koncepcje kultury politycznej:
G.A. Almond oraz G.B Powell
Kultura polityczna jest całokształtem indywidualnych postaw i orientacji politycznych uczestników danego systemu. Jest to sfera subiektywna, leżąca u podstaw działań polityczncy i nadająca im znaczenie
Składniki:
orientacja poznawcza (wiedza)
orientacja afektywna, emocjonalna (więź, zaangażowanie)
orientacja oceniająca, wartościująca (sądy i opinie)
Typy kultury politycznej:
Kultura polityczna zaściankowa (parafialna)
Podporządkowania (poddańcza)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz