Wstęp do nauk o państwie i polityce

note /search

CARL SCHMITT- pojęcie politycznośći

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 4256

CARL SCHMITT - POJĘCIE POLITYCZNOŚCI jeden z najwybitniejszych prawników i myślicieli politycznych, Niemiec, urodzony w 1888, żył 97 lat, najbardziej kontrowersyjny przedstawiciel niemieckiej teorii państwa w międzywojniu, krytyk parlamentaryzmu i demokracji

Cechy totalitaryzmu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 322
Wyświetleń: 749

Cechy totalitaryzmu wg Friedricha i Brzezińskiego - zawarli je w swojej książce „Totalitarian Dictatorship and Autocracy” oficjalna ideologia, składająca się z oficjalnej doktryny obejmującej wszystkie istotne aspekty ludzkiej egzystencji, która ma wyznawać, co najmniej pasywnie każdy członek społ...

Modele podejmowania decyzji politycznych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2471

60. Modele podejmowania decyzji politycznych Istnieją 3 modele podejmowania dec. politycznych: hierarchiczny większościowy konsensualny Ad.1) - podejmowanie decyzji i ich realizacja oparte są na pewnej hierarchii podmioty decyzyjne działają na zasadzie hierarchicznego uporządkowania hierarchia...

Demokracja ateńska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1988

Maria Marczewska-Rytko Demokracja ateńska Struktura społeczna ateńskiej polis: 4x fyle (plemię) 3x fratriai (pobratymstwo) gene (rody) - wspólny przodek Grecka polis była zorganizowana wobec instytucji obywatelstwa. Przed Reformami...

Reżim demokratyczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 175
Wyświetleń: 826

53. Reżim demokratyczny reżim polityczny - normatywny podsystem polityczny - tworzą go wszystkie wartości, normy i zasady ustrojowe, reguły gry politycznej, struktura autorytetów itp. Demokracja: rządy grupy osób oparte na demokracji przedstawicielskiej władza wybierana w 5-cio przymiotnikowych ...

Etyka przekonań i etyka odpowiedzialności- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 2044
Wyświetleń: 4235

Temat 50 Etyka przekonań i etyka odpowiedzialności Max Weber wiązał politykę z formami przymusu. Czy polityka ma związek z moralnością? Pojęcie etyki przekonań i odpowiedzialności Etyka odpowiedzialności bierze pod uwagę niedoskonałości ludzi, rozbieżność intencji i skutków, etyczną bezsensowność...

Ewolucja idei genezy pa_stwa w myśli politycznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1260

Ewolucja idei genezy państwa w myśli politycznej 0 Ewolucja myśli politycznej - różne poglądy na temat genezy . Próba odpowiedzi na pytania, co się działo w okolicach punktu „0”? Próba rekonstrukcji społecznych tuż przed powstaniem państwa Rozwój społeczny cywilizacji - bez państwa i z państwem. ...

Państwo federacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 210
Wyświetleń: 973

26. Państwo federacyjne Uwzględniając historyczne i współczesne doświadczenia dotyczące ustroju terytorialno-administracyjnego, można wyróżnić następujące postacie państwa złożonego- unię personalną, unie realną, konfederacje i federację łac. foedus - związek, układ równoprawny Federalizm - to po...

Federacje- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1379

FEDERALIZM Uwzględniając historyczne i współczesne doświadczenia dotyczące ustroju terytorialno-administracyjnego, można wyróżnić następujące postacie państwa złożonego- unię personalną, unie realną, konfederacje i federację łac. foedus - zwią...

Forma państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1575

24. Pojęcie forma państwa Geneza form państwa Potrzeba organizowania się od starożytności Poszukiwanie optymalnej formy państwa Liczne zmiany form państwa nie zawsze w drodze pokojowej Zawsze istniała dominująca forma Liczne zmiany nawet jednej formy państwa w przeciągu niewielu lat np. Republ...