Państwo federacyjne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo federacyjne- opracowanie - strona 1 Państwo federacyjne- opracowanie - strona 2 Państwo federacyjne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

26. Państwo federacyjne
Uwzględniając historyczne i współczesne doświadczenia dotyczące ustroju terytorialno-administracyjnego, można wyróżnić następujące postacie państwa złożonego- unię personalną, unie realną, konfederacje i federację
łac. foedus - związek, układ równoprawny
Federalizm - to polityczna zasada porządku i organizacji, która polega na zjednoczeniu wielu autonomicznych tworów społecznych w jedną całość. Dochodzi wtedy do podziału suwerenności między federację oraz jej części składowe, noszące różne nazwy w zależności od kraju: stany w USA, Australii i federacjach latynoamerykańskich (Argentyna, Brazylia, Meksyk, Wenezuela), prowincje w Kanadzie, kantony w Szwajcarii, kraje związkowe w RFN i Austrii.
Związki religijne (starożytna Grecja tzn. amfiktionie)
Duży stopień federalizmu występuje także w Wielkiej Brytanii i Belgii. Federalnym krajem była II Rzeczpospolita, gdzie Śląsk miał własny parlament. Również Rzeczpospolita Obojga Narodów była krajem o charakterze federalnym.
Federalizm nie oznacza unitaryzmu, tj. dążności do utworzenia hegemonialnego państwa, ani też centralizmu, tj. dążności do podporządkowania jednemu ośrodkowi władzy.
Istnieją dwie federalne struktury państwa - możemy mówić o federaliźmie międzypaństwowym, czyli związku państw- konfederacja, i o federaliźmie wewnątrzpaństwowym, czyli państwie związkowym- federacji. Podstawową różnicą między konfederacja a federacją jest, to na jakich zasadach opierają się te struktury, a przede wszystkich kwestia podejścia do prawa i sprawy suwerenności państw składowych. Federacja państwo - forma prawna wspólnoty suwerenność należy do związku
udział części składowych w wypracowywaniu decyzji ogólno- państwowych
podział władzy państwowej między związek i części składowe
Cechy federacji to:
Terytorium pastwa federalnego pod względem polityczno-administracyjnym nie jest jednolite - USA - ustrój federalny i stanowy, pozbawione prawa pełnego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych i prawa secesji
Podmioty federacji rozporządzają władzą ustrojodawczą i ustawodawczą - USA- stany maja własna władzę np. sądowniczą, mogą przyjąć własna konstytucje, która oczywiście nie może kolidować z konstytucją federacji


(…)

… władzy - relacja miedzy władzą rządu narodowego a rządami stanowymi. Jerzy Washington, Aleksander Hamilton - pierwsi federaliści, ale chcieli stworzenia monarchii konstytucyjnej, z prezydentem, ale z silną władzą. Pierwsi federaliści byli przeciwni autonomii poszczególnych stanów!!! (dokładniej-uważali, że musi występować silna władza centralna, aby szeroka autonomia poszczególnych stanów nie wymknęła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz