Federacje- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Federacje- opracowanie - strona 1 Federacje- opracowanie - strona 2 Federacje- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

FEDERALIZM
Uwzględniając historyczne i współczesne doświadczenia dotyczące ustroju terytorialno-administracyjnego, można wyróżnić następujące postacie państwa złożonego- unię personalną, unie realną, konfederacje i federację
łac. foedus - związek, układ równoprawny
Federalizm - to polityczna zasada porządku i organizacji, która polega na zjednoczeniu wielu autonomicznych tworów społecznych w jedną całość. Dochodzi wtedy do podziału suwerenności między federację oraz jej części składowe, noszące różne nazwy w zależności od kraju: - stany w USA, Australii i federacjach latynoamerykańskich (Argentyna, Brazylia, Meksyk, Wenezuela), prowincje w Kanadzie, kantony w Szwajcarii, kraje związkowe w RFN i Austrii.
Związki religijne (starożytna Grecja tzn. amfiktionie)
Duży stopień federalizmu występuje także w Wielkiej Brytanii i Belgii. Federalnym krajem była II Rzeczpospolita, gdzie Śląsk miał własny parlament. Również Rzeczpospolita Obojga Narodów była krajem o charakterze federalnym.
Federalizm nie oznacza unitaryzmu, tj. dążności do utworzenia hegemonialnego państwa, ani też centralizmu, tj. dążności do podporządkowania jednemu ośrodkowi władzy.
Istnieją dwie federalne struktury państwa - możemy mówić o federaliźmie międzypaństwowym, czyli związku państw- konfederacja, i o federaliźmie wewnątrzpaństwowym, czyli państwie związkowym- federacji. Podstawową różnicą między konfederacja a federacją jest, to na jakich zasadach opierają się te struktury, a przede wszystkich kwestia podejścia do prawa i sprawy suwerenności państw składowych. Konfederacja -wspólnota oparta na prawie międzynarodowym -suwerenność należy do części składowych
- realizowanie wspólnych zadań w ramach
zawartej umowy -ustawodawstwo w ramach części składowych, jeżeli nie delegowane na
organy wspólnoty
Federacja - państwo - forma prawna wspólnoty - suwerenność należy do związku
- udział części składowych w wypracowywaniu decyzji ogólno- państwowych
- podział władzy państwowej między związek i części składowe


(…)

…, unia, rząd generalny - nie do końca określone
-> dopiero Konstytucja z 10 poprawkami (Bill of rights) - określenie federalizmu do systemu autonomicznych ośrodków władzy - relacja miedzy władzą rządu narodowego a rządami stanowymi. Jerzy Washington, Aleksander Hamilton - pierwsi federaliści, ale chcieli stworzenia monarchii konstytucyjnej, z prezydentem, ale z silną władzą. Pierwsi federaliści…
… feudalny, potem hegemonia Aten) 4. Federalizm w Wielkiej Brytanii -> koncepcja federalizmu jako sposób uniknięcia wojen (John Mill, Edward Freeman) -uważali, że współistnienie narodów w jednym państwie, jest najskuteczniejszą gwarancją wolności i wyrazem najwyższego rozwoju społecznego -> federacja ma to urzeczywistniać. Teorie federalizmu:
Strukturalno-systemowa koncepcja federalizmu Federacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz