Konfederacja-istota, rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konfederacja-istota, rodzaje - strona 1 Konfederacja-istota, rodzaje - strona 2

Fragment notatki:

KONFEDERACJA - ISTOTA I RODZAJE. W państwach złożonych ich części składowe zachowują pełny lub ograniczony zakres suwerenności. Każda z nich ma określone kompetencję i swój własny system organów prawodawczych, wykonawczych i sądowniczych. Możemy wyróżnić następujące rodzaje takich państw:
Unia personalna - jest związkiem dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnej głowy państwa, z zachowaniem odrębnego systemu instytucji państwowych np. unia polsko-węgierska za czasów Ludwika Andegaweńskiego po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 r. czy liczne unie polsko-litewskie. Unia realna - jest związkiem dwóch lub więcej państw będących podmiotem prawa międzynarodowego. W ramach unii realnej sprawy zagraniczne, wojskowe, finansowe dotyczą wszystkich państw; tai charakter miała Unia Lubelska, zawarta między Polską a Litwą w 1569 r. Konfederacja - jest związkiem państw powołanym w celu realizacji określonych zamierzeń. Organy konfederacji wykonują władzę za pośrednictwem państw członkowskich. Konfederacja prawie nie ogranicza suwerenności poszczególnych państw, ale pewne funkcje zobowiązują się one wypełniać wspólnie. Państwa wchodzące w skład konfederacji zachowują kompetencje kompetencji tzn. prawo do ustalania własnej kompetencji, jak i kompetencji wszystkich jednostek polityczno-prawnych we własnym obrębie, Pozostają państwami suwerennymi i utrzymują swoją osobowość międzynarodowa. Stosunki między członkami konfederacji mają charakter prawnomiędzynarodowy. Najczęściej powoływany jest wspólny organ w formie zgromadzenia parlamentarnego, w którym części składowe związku są równoprawne w glosowaniu, tzn. mają po jednym glosie, niezależnie od wielkości państwa, liczby mieszkańców, bogactw materialnych itp. np. Unia Europejska podobno jest konfederacją ale inne przykłady to np. Szwajcaria 1803-1848, Związek Niemiecki1815-1866, USA 1778-1787, a więc dawno i nieprawda.
Federacja - to państwo związkowe, jego części mają samodzielność prawną i określony zakres samodzielności politycznej. Części składowe ( stany, kantony, prowincje, państwa) są podmiotami federacji i mają własny podział administracyjno-prawny. Współcześnie jest to najczęściej występująca forma państwa złożonego. federacje tworzą się głównie:
w ramach ograniczania uprawnień państw członków w ramach konfederacji tak było w Szwajcarii czy USA.
dobrowolnej umowy między państwami
wcielania terytoriów np. Nowa Funlandia do Kanady
dekoncentracji jednolitego państwa np. w 1988 parlament Belgii przyjął ustawę, mówiącą że królestwo Belgii przeobrazi się w państwo federacyjne złożone z Brukseli, Flandrii, Walonii.
Federacja ma następujące cechy: Terytorium takiego państwa pod względem polityczno-administracyjnym nie jest jednolitą całością: składa się ono z terytoriów podmiotów federacji, pozbawionych prawa pełnego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych i z reguły nie mających prawa secesji.


(…)

… np. USA po dwóch senatorów z każdego stanu, drugi to zasada zróżnicowanego przedstawicielstwa w zależności od liczby ludności np. Australia, RFN, Kanada.
Istnieje podział kompetencyjny pomiędzy federację i jej części składowe. Praktyka ustrojowa krajów federacyjnych wskazuje na trzy rodzaje rozwiązań w takich państwach.
dualistyczny federalizm np. USA, Szwajcaria, Meksyk, Brazylia, Australia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz