Unia lubelska

Unia lubelska - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1050

. Unia lubelska. Kształt ustrojowy Rzeczypospolitej obojga narodów. - unia została zawarta...

Rzeczpospolita szlachecka - Inkorporacje i unie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

. W 1569 r. doszło do zawarcia unii lubelskiej(realnej) na sejmie w Lublinie , na którym też inkorporowano...

Sejm szlachecki w Polsce - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2016

- do sejmu nie weszli przedstawiciele miast ani kapituł, liczba posłów początkowo była zmienna, po unii...

Sejm walny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1071

, oraz przedstawiciele miast. Były to tak zwane stany (królewski, senatorski, poselski). Do czasu zawarcia unii...

Unie polsko-litewskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

wówczas namiestnikiem Śląska. Unia lubelska (1569) Ukoronowaniem dążeń zjednoczeniowych Polski i Litwy...

Statuty litewskie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1022

Statuty litewskie (szczegółowo) Litwa przez Unią Lubelską (1569 r.) miała ustrój odmienny...