Unia lubelska

note /search

Unia lubelska - wstęp

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1302

. Unia lubelska. Kształt ustrojowy Rzeczypospolitej obojga narodów. - unia została zawarta...

Sejm szlachecki w Polsce - wstęp

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3136

- do sejmu nie weszli przedstawiciele miast ani kapituł, liczba posłów początkowo była zmienna, po unii...

Sejm walny - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Historia Polski
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1505

, oraz przedstawiciele miast. Były to tak zwane stany (królewski, senatorski, poselski). Do czasu zawarcia unii...

Statuty litewskie-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Historia prawa sądowego
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2072

Statuty litewskie (szczegółowo) Litwa przez Unią Lubelską (1569 r.) miała ustrój odmienny...