Statuty litewskie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statuty litewskie-opracowanie - strona 1 Statuty litewskie-opracowanie - strona 2 Statuty litewskie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Statuty litewskie (szczegółowo) Litwa przez Unią Lubelską (1569 r.) miała ustrój odmienny od ustroju Polski. Księstwo Litewskie było o wiele bardziej podatne na myśl romanistyczną aniżeli Korona Polska. Przed 1569 r. stosunki społeczno-ustrojowe na Litwie opierały się o silną władzę monarszą, nie było demokracji - a więc nie było oporów w stosunku do prawa rzymskiego.
W XVI w. Litwa po raz pierwszy otwierała się w swoich dziejach na Europę. Poprzez związek z Polską Litwa mogła „wejść” do Europy.
I. Kodeks - przygotowany w 1522 r., wszedł w życie w 1529 r. ~ 300 art.
II. Kodeks wszedł w życie w 1566 r. ~ 400 art.
III. Kodeks wszedł w życie w 1588 r. ~ 500 art.
Każdy kolejny kodeks był obszerniejszy od poprzedniego. W ciągu 60 lat na Litwie trzykrotnie skodyfikowano prawo, co było zjawiskiem nietypowym w ówczesnych czasach. I. Statut: Nurt kodyfikacyjny na Litwie rozpoczął się w XV w., jako odbicie powszechnej tendencji do spisania i ujednolicenia prawa. W 1501r. Wielki Książe Litewski Aleksander wydał przywilej dla Ziemi Wołyńskiej, który miał obowiązywać tak długo jak długo nie powstanie jednolity kodeks.
w 1514 r. Stany zaczęły się upominać o Statuty. w 1522 r. Statuty były już gotowe, jednak zatwierdzono je dopiero w 1529 r.
I Statut Litewski wsparty był głównie na prawie zwyczajowym, z bardzo niewielkimi śladami prawa rzymskiego. Dotyczył prawa sądowego, ustroju państwowego i organizacji społeczeństwa. II. Statut : Był przewidziany w związku z zacieśnieniem związku Polsko-Litewskiego (1569). W 1551 r. Zygmunt August powołał 10-osobową komisję kodyfikacyjną, w skład której wchodzili m.in. Augustyn Rotundus (entuzjasta prawa rzymskiego i zwolennik silnej władzy monarszej) oraz Piotr Rozjusz.
II Statut wykazywał większy wpływ prawa polskiego oraz prawa rzymskiego, nadal jednak główny trzon stanowi prawo zwyczajowe litewskie.
Statut był obszerniejszy od poprzedniego i bardziej postępowy, zarówno w rozwiązaniach jak i w systematyce. III. Statut : Powstał jako wynik Unii Lubelskiej w 1569 r., w związku z postulatami zbliżenia systemów prawnych Korony i Litwy. Poprawa II Statutu.
Poprawa II Statutu została zaprojektowana już w 1569 r. - tak bardzo widoczne były różnice między tymi prawami. Powołano komisję do poprawy (deputatów), którzy mieli uzgodnić ustrój wewnętrzny Polski i Litwy.
W 1588 r. na Sejmie (na którym nie pojawili się Litwini) Koroniarze uchwalili III Statut Litewski, zachowujący w pełni odrębność systemu prawnego Litwy (nie doszło do unifikacji statutów polskiego i litewskiego, ponieważ Litwini nie zamierzali pozbywać się poczucia odrębności narodowej - Litwini w odrębności prawa sądowego upatrywali ważnego elementu zachowania odrębności narodowej).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz