Rzeczpospolita szlachecka - Inkorporacje i unie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczpospolita szlachecka - Inkorporacje i unie - strona 1 Rzeczpospolita szlachecka - Inkorporacje i unie - strona 2

Fragment notatki:

Inkorporacje i unie Prusy królewskie Akt inkorporacji Prusach królewskich z 1454. przewidywał, że ziemie państwa krzyżackiego miały być podzielone na 4 województwa. W wyniku wojny trzynastoletniej włączono część ziemi Zakonu. Prusy królewskie obejmujące od 1466 trzy województwa oraz wyodrębnione dominum biskupi w postaci Warmii.
Organem odrębności Prus były Stany Pruskie. Na czele ich stała Rada Pruska . W jej skład wchodzili wojewodowie, kasztelanowie i podkomorzowie trzech miast Torunia, Gdańska, Elbląga., a w sprawach najważniejszych Rada zwoływała Ogólne zgromadzenie stanów ., które składało się z dwóch izb: Ziemskiej i oraz miejskiej do podjęcia ostatecznych uchwał zbierały się izby połączone.
Po wprowadzeniu w Prusach 1526 sejmików Stany pruskie przekształciły się w Prowincjonalny sejm pruski , który składał się z rady (senatu) i izby niższej. Na sejmie pruskim w 1569 dokonano ścisłego zespolenia Prus z Polską. W 1581 przyjęły polski system podatkow, w 1585 uznały Trybunał Koronny. Sejmik generalny pruski (generał pruski) inaczej niż w innych sejmikach dwu izbowy. Prusy zachowały odrębny skarb pruski i prawo chełmińskie, oraz wszelkie urzędy z tych ziem miały należeć do mieszkańców.
Mazowsze dzielnicowe i jego inkorporacja Proces wcielania Mazowsza trwał powoli wraz z wymieraniem kolejnych linii książąt Mazowieckich Mazowieckich zakończył się w 1526 wraz ze śmiercią ostatniego.. W 1529 na Sejmie Mazowsze zostało inkorporowane do Polski. Początkowo nadal istniało Prawo Mazowieckie a od !577 tzw. Ekscepta mazowieckie.
Księstwa oświęcimskie i zatorskie Początkowo stanowiły część ziemi krakowskiej a od XII stanowiły własność książąt Raciborskich. W XV w. zostały wykupione przez Koronę. Początkowo stanowiło jednak nadal część odrębną inne prawo, służba wojskowa, a zarząd był sprawowany przez starostę Oświęcimsko Zatorskiego. W 1562 -4 wcielono je do województwa krakowskiego zachowano jednak odrębny sejmik.
Unia Polsko Litewska 1447 1492 Litwa była połączona z Polską Unią personalną. Do zerwania, której nastąpiło w 1492 przez wybór Jana Olbrachta na tron polski a jego brata Aleksandra na tron litewski. W 1499 doszło do porozumienia, że w przyszłości będą razem wybierać następcę.
!501 Zawarto unie Mielnicą(jeden wspólnie obierany monarcha , wspólne sejmiki i wzajemna pomoc wojskowa) układ jednak nie wszedł w życie.
Reformy II statutu Litewskiego powołały na Litwie Sejmiki powiatowe wprowadzono też w powiatach sejmy ziemskie, grodzkie i podkomorskie.
W 1569 r. doszło do zawarcia unii lubelskiej(realnej) na sejmie w Lublinie , na którym też inkorporowano ziemie Ukrainy (nadano ustrój a nie prawo polskie)i ziemi podlaskiej. Wspólny: monarcha, sejm, . odrębne urzędy, wojsko skarb.


(…)

… wprowadzono też w powiatach sejmy ziemskie, grodzkie i podkomorskie.
W 1569 r. doszło do zawarcia unii lubelskiej(realnej) na sejmie w Lublinie , na którym też inkorporowano ziemie Ukrainy (nadano ustrój a nie prawo polskie)i ziemi podlaskiej. Wspólny: monarcha, sejm, . odrębne urzędy, wojsko skarb.
Wielkie księstwo litewskie po unii Lubelskiej
Uchwalane po 1569 konstytucje na sejmach zbliżały stopniowo ustrój polski i Litwy. Choć nadal istniały ważne różnice np. sądownictwo od 1588 r. na Litwie obowiązywał III statut Litewski, posiadało też osobny Trybunał Litewski, a przed sejmem walnym zwoływano sejmik generalny Wielkiego księstwa(w Wołkowsku, później Słonimiu), gdy istniała pilna potrzeba lub nie doszedł do skutku sejm walny zbierał się zjazd generalny litewski zwany konwokacją wileńsk(utrzymała…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz