Sejm walny

note /search

Sejm walny - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Historia Polski
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1470

Sejm walny - nazwa parlamentu w dawnej Polsce. Było to zgromadzenie decydujące o polityce całej...

Rada królewska i sejmy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rada królewska, sejm walny, sejmiki ziemskie...

Monarchia stanowa - Władza królewska

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1281

katoliccy. Miała wpływ przy: Polityka zagraniczna Wojna i pokój Obsadzanie urzędów 6. Sejm walny i sejmy...

Sejmiki szlacheckie-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1596

państwowej, a właściwie królewskiej, współistniały sobie sejmiki ziemskie, sejmy prowincjonalne i sejm walny...