Historia administracji - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - pytania na egzamin - strona 1 Historia administracji - pytania na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

HISTORIA ADMINISTRACJI 6.demokracja szlachecka w dawnej RP Demokracja szlachecka - system rządzenia cechujący rzeczpospolitą, powstały na przełomie XV i XVI wieku. Zapewniał on przewagę szlachty nad pozostałymi stanami i wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. Wpływ taki uzyskała szlachta dzięki: - nadawaniu jej przywilejów - instytucji sejmu walnego i sejmików Szlachta stanowiła 10 % społeczeństwa, decydowali oni o sprawach w państwie, działali zgodnie ze swoim interesem. Obowiązkiem szlachty była obrona kraju i przez to mogli oni żądać dla siebie przywilejów. Decydowali o sprawach państwa, nie płacili podatków, tworzyli sejm szlachecki w którego skład wchodzili przedstawiciele rodów. Szlachectwo nabywało się przez urodzenie. Demokracja szlachecka opierała się na trzech głównych zasadach: wolność, równość, braterstwo. Władza została zdecentralizowana. Najważniejszym organem władzy był Sejm Walny, za nim Izba Poselska, Senat i Król. 7.administracja RP do okresu oświecenia
Polska była podzielona na jednostki administracyjne - ziemie. Każda ziemia miała sejmik, w skład którego wchodzili szlachcice z terenów danej ziemi. Decydowali oni o sprawach ziemi, mówili o laudach ( instrukcje posła w Izbie Poselskiej, których musiał przestrzegać) po raz pierwszy poseł powiedział liberum veto.
Pod koniec XVI w zostaje wprowadzona monarchia elekcyjna. Król zostaje wybrany przez sejm elekcyjny. Pozycja króla nie była silna. Władza opierała się na sejmikach ziemskich. Nie było stałego rządu. Ministrami byli marszałkowie (po jednym ze strony Polski i Litwy). Hetmani zarządzali wojskiem. Urzędy były obsadzane tylko przez osoby pochodzenia szlacheckiego.
Podział terytorialny zapewniał ład społeczny. Terytorium RP składało się z korony królestwa Polskiego, Litewskiego i Inflant ( zarządzanych na zmianę). Te tereny dzielą się na 4 prowincje - Mazowsze, Prusy, Małopolska,…….). Prowincje na 21 województw ( po stronie Litwy 9 ). Województwa natomiast na ziemie, które były siedzibami sejmiku i sądów. Ziemie miały własną hierarchie sądowniczą.

(…)

…, duchowni, świeccy, najwyżsi urzędnicy królewscy), zajmujący się głównie polityką zagraniczną Izba senatorska - stan, który powstał w wyniku przekształcenia dawnej rady królewskiej Sejm walny: -ustanawiał nowe prawa -uchwalał podatki -zgoda na pospolite ruszenie -nadawał szlachectwo(nobilitacja) -mógł zawierać traktaty pokojowe i przymierza
- decyzje podejmowane były jednomyślnie - obrady rozpoczynały…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz