Braterstwo

note /search

Stoicy - założenia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Filozofia polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

tylko tłumom) mędrcy - obywatele wszechświata, istota braterstwa, poczucie obowiązku podporządkowanie...

Polska

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

szlachectwa (równość szlachty między sobą, braterstwo), uzupełnienie w prawie o sejmikach dające szlachcie...

Test 1 z 4- opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Filozofia polityczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1120

naturalnej solidarności i braterstwa Nieustanna wojna między państwami 2.Idealne państwo platońskie...

Eklezjologia św. Mateusza

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 770

jest jej Ojcem. To braterstwo realizuje się wtedy, gdy brat stoi blisko brata jak w prawdziwej rodzinie...