Test 1 z 4- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test 1 z 4- opracowanie - strona 1 Test 1 z 4- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

1.Hobbesowski stan natury to
Wojna każdego z każdym
Stan ludzkości nieskażonej cywilizacją
Stan naturalnej solidarności i braterstwa
Nieustanna wojna między państwami
2.Idealne państwo platońskie jest zbudowane w analogii do
Boskiej istoty
Duszy ludzkiej
Porządku przyrody
Organizmu ludzkiego
3.Zdaniem K. Marksa o zmianach społecznych decydują przede wszystkim czynniki
Religijne
Ekonomiczne
Ideologiczne
Polityczne
4.Zerwanie z klasyczną filozofią polityczną u N. Machiavellego polega na
Oddzieleniu polityki od etyki
Zastąpieniu monarchii demokracją
Wprowadzeniu idei postępu
Zastąpieniu tradycji rozumem
5.Zgodnie z teorią sprawiedliwości J. Rawlsa nierówności społeczne
są zgodne z naturalnym porządkiem
są dopuszczalne tylko wtedy, gdy służą ekonomicznie najsłabszym
powinny być całkowicie zniesione
są zdrowym przejawem funkcjonowania wolnego rynku
6.Zdaniem Platona najlepszym ustrojem jest
demokracja
tyrania
arystokracja
timokracja
7.Pesymizm antropologiczny to pogląd głoszący, że
człowiek jest pesymistycznie nastawiony do świata
ludzie nie uznają nad sobą żadnej władzy
człowiek jest z natury raczej zły niż dobry
dzieje ludzkości to nieustanny regres
8.Państwo boże wg św. Augustyna to
chrześcijańska teokracja
projekt państwa idealnego
duchowa wspólnota chrześcijan/wspólnota oparta na bożej miłości
Cesarstwo Rzymskie
9.Hobbesowki Lewiatan
odpowiada wyłącznie przed papieżem
decyduje o tym, jaką religię poddani wyznają
szanuje autonomię władzy duchowej
to państwo neutralne światopoglądowo
10.Pierwotnym źródłem i uzasadnieniem własności prywatnej zadniem J. Locke'a jest
włożona praca
boskie nadanie
siła i spryt
odpowiednie prawo stanowione
11.Monteskiusza idea równoważenia się władz ma na celu
skuteczną ochronę wolności indywidualnej
zapewnienie większej ilości stanowisk dla ambitnych jednostek
stworzenie warunków dla nieskrępowanej dyskusji politycznej
zapobieżenie wojnie domowej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz