Filozofia polityczna

note /search

Anarchizm i anarchiści indywidualistyczni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1519

Anarchizm (od stgr . ἀναρχία anarchia - "bez władcy") lub wolnościowy socjalizm - doktryna postulująca model społeczeństwa opartego na dobrowolnej współpracy , równości społecznej, solidarności międzyludzkiej i poszanowaniu wolności je...

Chrześcijańska modyfikacja filozofii politycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735

Chrześcijańskie modyfikacje klasycznej filozofii politycznej (św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu): państwo boże a państwo ziemskie, władza duchowa a władza świecka. Św Augustyn : - zła natura człowieka,

Filozofia dziejów G.W.F. Hegla

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3353

. Filozofia dziejów G.W.F. Hegla; koniec historii i jego kolejne odsłony (F. Fukuyama). FILOZOFIA PAŃSTWA i DZIEJÓW, Hegel widział w państwie najwyższy szczebel ustroju społecznego : było ono dla niego nie przypadkowym wytworem jednostek, lecz nieuniknioną postacią do której duch obiektywny musi do...

Hobbes - uzasadnienie władzy absolutnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 2002

. T. Hobbesa uzasadnienie władzy absolutnej: pesymizm antropologiczny, stan natury i umowa społeczna; symbolika Lewiatana. Tomasz Hobbes: XVII w. - zerwanie z chrzescijanska wspolnota panstw i prawem naturalnym - uzasadnienie wladzy absolutnej -...

Klasyczna filozofia polityczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1309

. Klasyczna filozofia polityczna: etyka podstawą polityki, platońskie państwo idealne, arystotelesowska polis, typologia ustrojów. Arystoteles- Polityka to sztuka urzeczywistniania dobrego zycia obywateli. - mowi, ze czlowiek to istot...

Rawlsa teoria sprawiedliwości i komunitaryzm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2485

J. Rawlsa teoria sprawiedliwości i komunitaryzm jako jej krytyka. Teoria sprawiedliwości Rawlsa jest to filozoficzna i polityczna doktryna autorstwa Johna Rawlsa po raz pierwszy opublikowana w książce "Teoria sprawiedliwości" w roku...

Narodziny konserwatyzmu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1813

Narodziny konserwatyzmu (E. Burke): krytyka rewolucji francuskiej, uzasadnienie wartości tradycji, krytyka idei umowy społecznej. Konserwatyzm filozoficzny. Filozofia społeczna stworzona na przełomie XVIII i XIX w. przez przeciwników oświecenia, rewolucji francuskiej 1789-99 i liberalizmu; znalazł ...

Główne idee liberalizmu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1974

Główne idee liberalizmu; stan natury i umowa społeczna wg J. Locke`a; uzasadnienie prawa własności; Monteskiusz i idea równoważenia się władz; różne koncepcje wolności (B. Constant, J.S. Mill). Liberalizm: - wszechobecnosc i roznorodnosc jako ...

Fałszywa świadomość wg H. Marcusego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2121

. Krytyczna teoria społeczeństwa szkoły frankfurckiej; fałszywa świadomość wg H. Marcusego; teoria działania komunikacyjnego J. Habermasa. Szkoła frankfurcka: MAX HORKHEIMER (1895 - 1973) THEODOR WIESENGRUND ADORNO (1903 - 1969) HERBERT...