Starożytność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Starożytność - strona 1 Starożytność - strona 2 Starożytność - strona 3

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 8 stron.
Historia doktryn politycznych: - jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa (II poł. XIX w. jako tzw. Historia filozofii prawa)
- elitarna koncepcja historii doktryn - identyfikacja doktryny z systemem; prezentowanie wielkich systemów pióra wielkich myślicieli (Platon, Hegel, Sorel..); zaczęła załamywać się już na gruncie nauki dziewiętnastowiecznej
- coraz większe orzeszanie pól badawczych
- ambicją przedstawienie dziejów najważniejszych poglądów na państwo i prawo
- myśl polityczno-prawna kształtuje realia społeczne, ale równocześnie w nich tkwi; badanie i zrozumienie świadomości społecznej nie jest możliwe bez uwzględnienia materialnej rzeczywistości
Historia doktryn politycznych i prawnych - historia poglądów na strukturę polityczną społeczeństwa (w tym państwo jako najważniejsze zjawisko tej struktury) oraz na obowiązujące w społeczeństwo prawo
- historyk doktryn „bada” (rekonstruuje, systematyzuje i ocenia) te poglądy
STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNY WSCHÓD Homo sapiens - przyjmujemy, że człowiek prehistoryczny był od początku swej bytności istotą myślącą
- reakcja na problemy otaczającego go świata:
* zabiegi magiczne: kult solarny, totemizm (forma magii myśliwskiej głosząca kult zwierząt), kult płodności
* realistyczna - łączenie się w grupy
- namiastka hierarchii, zalążki władzy - świadomość hierarchii zasadzała się na autorytecie; siła autorytetu grupowego wymuszała posłuszeństwo regułom
- postęp hodowli i rolnictwa - powstanie podziałów społecznych, opartych na zamożności
- ok. 4000 p.n.e. - pojawienie się pierwszych organizacji państwowych
- odniesienia do „stanu naturalnego” / „przedpaństwowego” - okres zawiści i wojny ( bellum omnium contra omnes ) / „złoty wiek”, okres harmonii i szczęścia, kiedy człowiek mógł się obyć bez władzy ( vindice nullo ), bez prawa ( sine lege ) i kiedy to na zasadach dobrowolności ( sponte sua ) kształtował swój stosunek do otoczenia
Ideologia monarchiczna - pierwsze państwa w Azji (Chiny, Indie) i na wybrzeżach Śródziemnomorza (Egipt, Mezopotamia)
- państwa niewolnicze
- władza najwyższa należała do jednostki (despoty)
- rygorystyczne zhierarchizowanie społeczeństw
- myślenie kategoriami religijnymi
- podstawowe zasady cechował prymitywizm (odpowiednia dla niskiego poziomu „masowej” cywilizacji”
- zasada nierówności społecznej - podział zdeterminowany przez wolę bogów, a więc każda próba jego naruszenia ściąga boski gniew (kara egzekwowana przez władcę) [np. w wedach - świętych księgach Hindusów]
- zasada boskości władzy państwowej + boskość otacza osobę, która władzę sprawuje; funkcja najwyższego kapłana [szczególnie faraoński Egipt, cesarze chińscy, Babilonia]


(…)

… minimalizmu życiowego, prostoty życia i ascezy; indywidualizm; przeciwni państwu [Diogenes obywatelem świata - kosmopolites]; anarchizm, rozgłos wśród dołów społecznych
Epikureizm - Epikur (341-269); wzorzec życia skomponowany na użytek jednostki (podobnie jak cynizm); droga do szczęścia wiedze wśród przyjemności; cnota = używanie wszelkich doczesnych rozkoszy, które daje cywilizacja; państwo jest pożyteczne, jednak mędrzec nie powinien brać udziału w polityce
Stoicyzm:
- Zenon z Kition
- oficjalna filozofia hellenistyczna
- determinizm
- kosmos przede wszystkim jest ojczyzną ludzi i bogów
- ludzie z natury są dobrzy
- mądrość = wolność
- bierność i fatalizm (poddanie się nakazom boskiego ładu)
- stan niewoli jest kategorią wewnętrzną
- współpraca z władzą, piastowanie urzędów (myśliciel Marek Aureliusz cesarzem…
… „Państwo” i „Prawa”
- elitarna koncepcja polityki i filozofii
- idealizm obiektywny - świat idei (absolutny, prawa niezmienne i trwałe) i świat odbijający te idee (niedoskonałe odbicie); tylko mędrzec może przeniknąć tajemnice świata idei
- państwo zostało stworzone przez człowieka, lecz nie ze względu na rozum, ale: odwaga (timokracja - rządy odważnych), chciwość (oligarchia), anarchia (demokracja…
…, ojciec ojczyzny
- dominat - pan, wszechwładza imperatora, teologia solarna (cesarz identyfikowany ze słońcem, orzeł atrybutem - jako jedyne zwierzę może spojrzeć w słońce)
Wczesne chrześcijaństwo:
- inspiracja żydowskim mesjanizmem
- synkretyzm
- diaspora Żydów - przyczynienie się do nadania chrześcijaństwu charakteru religii światowej
- doktryna moralnego przeobrażania świata
- małe zainteresowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz