Doktryny polityczno-prawne

note /search

Średniowiecze

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1666

Średniowiecze: - feudalizm - stosunek lenny - ludzie postrzegali jednostkę, jako pewna część społeczeństwa z określonym zadaniem - Daje to poczucie bezpieczeństwa, ale utrudnia/uniemożliwia awans, - najważniejszy dla ludzi jest Bóg, panuje TEOCENTRYZM, - zadanie władzy to krwawy miecz (teoria 2...

Św. AUGUSTYN

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 2555

Św. AUGUSTYN Jego poglądy SA kwintesencją myśli pierwszych chrześcijan. Był on najbardziej ludzki z pośród wszystkich świętych. Urodził się w rodzinie, gdzie ojciec był wyznawcą MANICHEIZMU (w cały świecie istnieją dobre i złe pierwiastki, to...

Św. Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 3164

Św. Tomasz z Akwinu Jako 5-latek został oddany do Zakonu Benedyktynów, zmarł w 1794 roku. Wg niego świat zbudowany jest w sposób hierarchiczny, od świata nieożywionego (wody, ognia) do Boga (opisuje hierarchie chórów angielskich) → przyroda nieożywiona, przyroda ożywiona, człowiek (składa się z ci...

ARYSTOTELES - człowiek

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1505

ARYSTOTELES przedstawiciel kierunku, który nie tworzy konstrukcji idealnej, bada realia życia codziennego i wtedy konstruuje teorię. Od ogółu do szczegółu. Uważał, że człowiek jest istotą społeczną - CZŁOWIEK JEST ZOON POLITICON - człowiek jest zwierzęciem politycznym. Bada to co jest i wyciąga wnio...

GROCJUSZ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1176

GROCJUSZ Uwolnienie człowieka od Boga, zerwanie z Teocentryzmem. Żył na przełomie XVI/XVII wieku. Określany jest cudownym dzieckiem Niderlandów. Jako 2-latek pisał, jako 15-latek był doktorem dwóch praw. Założenie aprioryczne, że człowiek...

J. LOCKE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1183

J.LOCKE Nie był zwolennikiem władzy absolutnej. Stan natury to stan względnej szczęśliwości, ale czasami dochodziło do konfliktów - musieliśmy być sędziami we własnej sprawie, nie było władzy bezstronnej. To zmusiło nas do opuszczenia stanu n...

KANT - Koncepcja oświecenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2723

KANT Koncepcja oświecenia wg Kanta: Kant stworzył definicję oświecenia jako epoki, w której ludzie wyszli z niepełnoletności, czyli nieumiejętności wykorzystywania rozumu. Kant zalicza się do myślicieli, którzy hipotetycznie zakładali, że istniał stan natury i zakładał, że powstała umowa społeczn...

MACHIAVELLI - Władza

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1400

MACHIAVELLI Żył na przełomie XV/XVI wieku. Na okres jego życia przypadły 4 okresy przewrotu we Florencji. Walczył ze zbytkiem, np. palił obrazy. Był gorącym patriotą, zależało mu na mocnych władzach. Punkty wyjścia, by połączyć władzę (bo on tworzył, gdy było rozdrobnienie Włoch): Cykliczność dzie...

MONTESKIUSZ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2450

MONTESKIUSZ Zaliczany jest czasem do nurtu liberalnego. Był przewodniczącym parlamentu przedrewolucyjnej Francji, był nieusuwalny, gdyż wpłacił dużą sumę pieniędzy do skarbca króla. Zrezygnował z tej funkcji, za pieniądze, które dostał ze skar...

PLATON - Ustrój państwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302

PLATON był uczniem Sokratesa, znajdziemy u niego pierwsze klasyfikacje ustrojów państwa. Jego myślenie: od ogółu do szczegółu. Dochodzi do wniosku, że wszystkie ustroje się degenerują. Wg niego najlepszym ustrojem jest TIMOKRACJA (rządu ludzi, kierujących się w postępowaniu honorem), później OLIGAR...