Doktryny polityczno-prawne - strona 2

note /search

PROTAGORAS

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1358

Dylemat Antygony (pochować brata i przeciwstawić się królowi, czy być wierną królowi i nie pochować brata). Grecy myśleli „dlaczego żyjemy w związkach społecznych, w państwie?” Pierwsze odpowiedzi pochodzą od SOFISTÓW (nauczyciele, którzy nauczali za pieniądze i nauczali rzeczy praktycznych, zdoln...

ROUSSEAU

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1666

ROUSSEAU Tworzył w okresie oświecenia. Urodził się w Genewie, samouk, miał ciężki charakter. Zmienił wyznanie, znalazł schronienie w przytułku katolickim. Był lokajem u pewnej damy, oskarżyła go o kradzież wstążki, by uniknąć odpowiedzialności zrzuca winę na pokojówkę. Tłumaczył, że nie kierowała n...

SOKRATES - prawo

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

SOKRATES mówi, że musimy być podporządkowani prawu, gdyż istnieje niepisana umowa między państwem, a obywatelami. Państwo daję ochronę od momentu narodzin, a my jesteśmy winni posłuszeństwo prawu. Bez prawa państwo by się rozpadło. Jak nie będziemy przestrzegać prawa to tak, jakby cegły wypadały z m...

SZKOŁY HELLEŃSKIE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 980

SZKOŁY HELLEŃSKIE (próba znalezienia się w nowej rzeczywistości): Cynicka - założył ją Antystenes , najważniejszym uczniem był Diogenes. Stwierdzają, że świat w którym żyliśmy legł w gruzach. Umówiliśmy się między sobą, że potrafimy panować, le...

T. HOBBES

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1407

T.HOBBES Myśliciel angielski XVII wieku. Stwierdził, że wszyscy ze wszystkimi prowadziliśmy wojny, człowiek człowiekowi był wilkiem. Czuliśmy potencjalne zagrożenie i to skłoniło nas, by zawrzeć umowę 1-etapową każdego z każdym, treścią jest zrzeczenie się tego co doskwierało nam w stanie natury (...

Epoka hellenistyczna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2191

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. 5. Epoka hellenistyczna. a) Cynizm. Cynicy byli świadkami krachu dawnego świata i rozkładu starych struktur, doświadczyli oni wszystkich kataklizmów epoki przejściowej. Ich odpowiedź na pyta...

Doktryna polityczna liberalizmu - Wprowadzenie Rewolucji przemysłowej ...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

DOKTRYNA POLITYCZNA LIBERALIZMU Wprowadzenie Rewolucji przemysłowej towarzyszy wiara w możliwości ludzkie; problemy społeczne zostaną rozwiązane pod wpływem regulacji czynnika utylitarystycznego Adam Smith (1723-1790) i Dawid Ricardo (1772-1823) Smith Szczęście ludzkości i „bogactwo narodów” zależ...

Doktryna realizmu politycznego Mikołaja Machiavellego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4130

DOKTRYNA REALIZMU POLITYCZNEGO MIKOŁAJA MACHIAVELLEGO Mikołaj Machiavelli i jego dzieło Próba teoretycznego opracowania podstawowych reguł działania politycznego, oddzielał politykę od etyki Realizm polityczny Machiavellego Metoda analizy polityki uwzględniać miała rzeczywiste składniki sytuacji po...

Doktryna reformacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2163

DOKTRYNA REFORMACJI Marcin Luter 1517 - tezy Lutra, uzupełnione następnie protestem przeciw doczesnej władzy papieży, eksploatacji finansowej i bogactwom pozostającym w ręku Kościoła Dla zbawienia człowieka istotny wewnętrzny akt wiary; mistycz...

Doktryna suwerenności monarszej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

DOKTRYNA SUWERENNOŚCI MONARSZEJ Jean Bodin i jego dzieło Także próba stworzenia naukowych przesłanek polityki Odrzuca idealne wizje państwa na rzecz koncepcji odwołującej się do doświadczenia i znajomości historii Zmiana społeczna jako zjawis...