Doktryna polityczna liberalizmu - Wprowadzenie Rewolucji przemysłowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryna polityczna liberalizmu - Wprowadzenie Rewolucji przemysłowej  - strona 1 Doktryna polityczna liberalizmu - Wprowadzenie Rewolucji przemysłowej  - strona 2 Doktryna polityczna liberalizmu - Wprowadzenie Rewolucji przemysłowej  - strona 3

Fragment notatki:

DOKTRYNA POLITYCZNA LIBERALIZMU Wprowadzenie Rewolucji przemysłowej towarzyszy wiara w możliwości ludzkie; problemy społeczne zostaną rozwiązane pod wpływem regulacji czynnika utylitarystycznego Adam Smith (1723-1790) i Dawid Ricardo (1772-1823) Smith
Szczęście ludzkości i „bogactwo narodów” zależy w dominującej mierze od wprowadzenia całkowitej wolności przemysłowej i handlu
Zadania państwa: ochrona obywateli przed obcymi państwami, przestrzeganie prawa i sprawiedliwości, organizowanie robót publicznych i troska o wychowanie akademickie i religijne
Idea taniego rządu - inicjatywa prywatna może łatwiej i taniej realizować te zadania, które wykonywało dotychczas państwo
Teoria ekonomicznego indywidualizmu oraz laissez faire rozwijana przez Thomasa Roberta Malthusa, Davida Ricardo i Jamesa Milla
Dążenie go zagwarantowania neutralności państwa wobec problemów rozwoju ekonomicznego i możliwie maksymalne ograniczenie jego działań Beniamin Constant (1767-1830) Odrzuca suwerenność ludu; wolność ujmuje nie w kategoriach abstrakcyjnych praw natury, ale jako konkretne prawa polityczne i społeczno-ekonomiczne, zwłaszcza prawo do swobodnego wyrażania opinii, publikowania swoich poglądów, zrzeszania się, swobody wyboru zawodu, nietykalności osobistej itp.
Wolność polega na tym, że władze bez względu na mechanizm ich powoływania nie ingerują w sprawy poszczególnych jednostek; prawo czynienia wszystkiego, co nie jest wyraźnie zakazane
Suwerenności nie można szukać w żadnej instytucji społecznej poza jednostką; przeciwnik absolutyzmu i tyranii ale także demokracji
Na straży suwerennych praw jednostek opinia społeczna - niezależna prasa
Konsekwentny podział władz: królewska, wykonawcza, reprezentacyjna: trwała i opinii, sądowa, municypalna
Na czele struktury ustrojowej stojący ponad innymi monarcha „z łaski bożej”, dziedziczny, nie może podjąć żadnej ważkiej decyzji bez kontrasygnaty któregoś z odpowiedzialnych przed parlamentem ministrów
Król panuje, a nie rządzi - rządzi władza wykonawcza, wyłoniona przez ugrupowanie posiadające większość w parlamencie, wysoki cenzus majątkowy
Władza sądowa ma za zadanie stosowanie praw wobec przypadków ich naruszeń; oddzielona od pozostałych władz
Władza municypalna - rola szczególna, ale możliwie najszersza niezależność od wykonawczej
Zasada nieinterwencji państwa w stosunki między pracodawcą a pracownikiem Jeremy Bentham (1748-1832) Indywidualizm i utylitaryzm; społeczeństwo to suma interesów poszczególnych jednostek; człowiek stara się zdobyć dla siebie jak najwięcej przyjemności i uniknąć przykrości
Zasada użyteczności aprobuje lub gani wszelką działalność zależnie od tego, czy wykazuje tendencję do powiększania czy zmniejszania szczęścia


(…)

…)
„jest się przede wszystkim człowiekiem swojej klasy, a dopiero potem swojej opinii”
Arystokracja ukształtowała szereg wartości ale przyszłość należy do demokracji; społeczeństwa demokratyczne pragną równości zarówno w wolności jak i w zniewoleniu
O demokracji decyduje nie tyle forma rządu co świadomość polityczna i prawna społeczeństwa
Wychowywanie w duchu demokracji obowiązkiem rządzących
Akcentowanie kwestii wychowania…
altruizmu jako czynnika określającego ludzkie postępowanie
Plan pierwszy - wolność - wewnętrzna sfera świadomości i zewnętrzna sfera aktywności oraz swoboda zrzeszania się; działania te nie mogą ograniczać sfery wolności innych
Wolności politycznej zagraża wolność „zbiorowej miernoty”
Podział społeczeństwa na klasy - warstwy posiadające zbyt słabe, aby stabilizować system, powinny szukać sojuszników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz