równość, wolność, pluralizm - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
równość, wolność, pluralizm - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

RÓWNOŚĆ, WOLNOŚĆ, PLURALIZM - CECHY DEMOKRACJI
Zasada wolności jednostki w społeczeństwie demokratycznym jest jednym z fundamentów demokracji
Wg Milla wolność to brak jakiegokolwiek przymusu ze strony innych
Wg Berlina wolności są dwie: wolność do zgromadzeń, wpływu na władze itp. oraz wolność od przymusu ze strony władz, ingerencji w rzycie prywatne itp.
Zasada wolności jednostki w społeczeństwie demokratycznym podlega ograniczeniom, które idą w dwóch kierunkach:
- ograniczenie wolności na rzecz władzy państwowej
- ograniczenie wolności na rzecz innych jednostek tak aby one mogły korzystać ze swojej wolności
Mimo tych ograniczeń zasada wolności jednostki zakłada:
- zasadę domniemania wolności jednostki - polega na tym że jednostka dla swoich działań nie musi mieć podstawy prawnej jak to jest w przypadku organów państwowych które mogą działać tylko na podstawie prawa i w jego granicach. Wolność przysługuje jednostce z natury. Nie może ona działać tylko w tych obszarach i w taki sposób które są wyraźnie zakazane przez prawo. Inaczej mówią jednostka może czynić wszystko co nie jest zakazane
- prawne ograniczenia wolności jednostki nie mogą być wprowadzane w dowolny sposób. Ograniczenia wolności jednostki na rzecz państwa muszą być wprowadzane przy respektowaniu zasady suwerenności społeczeństwa. Mogą być więc wprowadzane jedynie aktem prawnym takiej rangi, z którego wynika, że jest on wyrazem woli społeczeństwa
- istnieje nienaruszalny obszar wolności, na który państwo nie może wkraczać nawet mając formalna zgodę suwerena
Kolejną cechą demokracji jest równość jednostek w społeczeństwie demokratycznym. Chodzi tu o bezwzględną równość, dojrzałych członków społeczeństwa, równość wobec prawa oraz równość ich praw politycznych. Wynika z tej zasady niedopuszczalność cenzusów takich jak rasa, płeć, religia, posiadanie, wykształcenie itp.
Konsekwencją zasady wolności i równości jednostek jest zasada pluralizmu. Oznacza ona respektowanie odmienności i różnorodności wszystkich ludzi. W płaszczyźnie indywidualnej - oznacza respektowanie autonomii każdego człowieka. W płaszczyźnie doktrynalnej oznacza, że suweren, którym jest społeczeństwo, składa się z różnorodnych jednostek. W płaszczyźnie politycznej oznacza mechanizmy polityczne zmierzające do wyboru władzy przez zróżnicowane społeczeństwo, w którym konkurują i ścierają się ze sobą różne jednostki, poglądy i opcje.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz