Demokracja - forma i teoria

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja - forma i teoria - strona 1 Demokracja - forma i teoria - strona 2

Fragment notatki:

Demokracja
Definicje demokracji :
aksjologiczna - sposób rządzenia oparty na specjalnym katalogu wartości politycznych (wolność, równość, sprawiedliwość, tolerancja, pluralizm, godność jednostki) W tym ujęciu demokracja odnosi się do systemu stosunków plitycznych
proceduralna - odnosi się do instytucji i podkreśla znaczenie mechanizmu sprawowania władzy ( suwerenność narodu, zasada reprezentacji, wybory jako główne źródło legitymizacji władzy, podział władzy, zasada państwa prawa, instytucjonalizm, ochrona praw człowieka)
materialna - Demokracja to taki sposób sprawowania rządów, którego celem jest osiągnięcie określonych celów społecznych, np. sprawiedliwości społecznej, podejmowanie działań mających na celu zapewnienie stabilności społecznej
Historyczne formy demokracji :
ateńska średniowieczna władza jako atrybut władzy boskiej
państwo jako umowa społeczna
suwerenność władzy państwowej
tolerancja religijna
koncepcje liberalne akcentujące obowiązki władzy wobec obywateli (Lock)
podział władzy (Monteskiusz)
wybór władzy na podstawie cyklicznych wyborów (Mill)
rola praw człowieka (Toequervil)
radykalne koncepcje demokracji (Rousseau)
koncepcje liberalnej demokracji (Smith)
idea społeczeństwa obywatelskiego, gwarantująca swobodę wyboru poltycznego, równowagę polityczną, stabilizację systemu politycznego
Teorie demokracji :
normatywne, modelowe (odnoszące się do wartości i mechanizmów danego ustroju, kwestii równości i wolności, zasady większości, form sprawowania władzy)
empiryczne - sposób funkcjonowania reżimów politycznych, który odnosi się do teorii elitystycznej lub pluralistycznej
Ze względu na sposób podejmowania decyzji :
na szczeblu państwa - pośrednia
- bezpośrednia
lokalna
samorząd pracowniczy
Przyszłość demokracji :
Trwałość demokracji zależy od wielu czynników:
1. stabilizujących:
stabilizacja ekonomiczna
stabilizacja struktur władzy
poczucie bezpieczeństwa obywateli
2. przystosowujących procesy integracyjne
globalizacyjne
zmiany cywilizacyjne
rola elit politycznych
Samuel Huntington przedstawił teorię państwa przeciążonego, w której wskazał na dysfunkcje demokracji :
delegitymizację władzy i utratę zaufania do przywódców
trudności gospodarcze


(…)

… demokracjach
Czy legitymizacja jest warunkiem stabilności ? M. Weber twierdzi, że nie zawsze podporządkowanie władzy opiera się na przekonaniu o jej prawomocności. Także inne czynniki mogą odgrywać rolę: przymus, lub groźba jego zastosowania, tradycja, apatia, wiara, motywy instrumentalno-kalkulacyjne, pragmatyczne przyzwolenie i inne
PRZYSZŁOŚĆ DEMOKRACJI : przystosowanie dotychczasowych struktur…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz