Wykład - Pojęcie polityki według Maxa Webera i Franciszka Ryszki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pojęcie polityki według Maxa Webera i Franciszka Ryszki - strona 1 Wykład - Pojęcie polityki według Maxa Webera i Franciszka Ryszki - strona 2

Fragment notatki:

Pojecie polityki wg Maxa Webera i Franciszka Ryszki.
M. Weber: polityka to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to miedzy państwami, czy tez w obrębie państwa miedzy grupami ludzi, jakie ono obejmuje; polityka to rodzaj samodzielnej kierowniczej działalności, zespól działań podejmowanych w zamiarze uczestnictwa we władzy.
F. Ryszka: panowanie, rządzenie i wywieranie wpływu; polityka to planowe i zorganizowane dążenie do zdobycia oraz utrzymania władzy - dążeniu odpowiadają określone działania ludzi.
Typy kultury politycznej
G. Almond i S. Verba wyrózniają 3 typy kultury politycznej:
Kultura zaściankowa:
zainteresowanie jednostek i grup społecznych ogranicza się do ram zaścianka
kultura właściwa dla afrykańskiej społeczności plemiennej
nie występują wyspecjalizowane role polityczne
system polityczny nastawiony na utrwalenie zaściankowości a nie jej zmianę
Kultura podporządkowania:
występują postawy jednostek i grup społecznych nastawione na oddziaływanie ze strony systemu politycznego
ocena działań politycznych i instytucji przez grupy społeczne i jednostki
nastawienie na podporządkowanie się działaniom systemu politycznego
właściwa dla społeczeństw kształtujących systemy demokratyczne lub dla systemów autorytarnych
Kultura uczestnictwa:
dążenie jednostek i grup społecznych do zdobycia wiedzy o podmiotach polityki i ich działaniach, strukturach i organizacji sytemu politycznego
członkowie społeczeństwa starają się wyrobić poglądy polityczne
postawy i zachowania jednostek zmieniają się pod wpływem informacji i oddziaływań przywódców i elit politycznych
Legitymizacja władzy politycznej
Typologie legitymizacji
Almond i Powell:
Legitymizacja normatywna - oparta na legaliźmie prawnym
Legitymizacja społeczna - oparta na poparciu władzy przez społeczeństwo
David Easton:
Legitymizacja ideologiczna - oparta na akceptacji głównych zasad, według których władza funkcjonuje
Legitymizacja strukturalna - oparta na prawowitości, legalności i praworządności reżimu; akceptacja społeczna dla panującego porządku prawnego
Legitymizacja personalna - oparta na szacunku dla konkretnych osób sprawujących władzę; rolę podstawową spełniają zachowania osób sprawujących władzę
Maks Weber:
Legitymizacja legalna - oparta o prawomocność władzy
Legitymizacja charyzmatyczna - oparta o szczególne cechy charakteru przywódcy
Legitymizacja tradycyjna - oparta na tradycji, do której odwołuje się władza


(…)

…, do której odwołuje się władza
Koncepcja polityczności wg Karla Schmidta
Karl Schmidt za antynomię w polityce uznał relacje wróg - przyjaciel co pozwala sformułować podział na „my” i „oni”. Wg tej zasady polityczne jest wszystko to gdzie możliwe jest wyodrębnienie tych dwóch grup konfliktowych . Relacja nie dotyczy jednak jednostek, nie można jej odnosić do sfery prywatnej. Podaj podstawowe, konstytutywne cechy demokracji
suwerenem jest naród czyli wszyscy obywatele
naród przekazuje władzę parlamentowi na zasadzie reprezentacji
mechanizm wolnych wyborów i powszechnego prawa wyborczego
zasada praworządności - legalizm działania ustala obowiązujące prawo
podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą (wyjątek - Szwajcaria)
zasada pluralizmu politycznego
zasada konstytucjonalizmu - konstytucja jako nadrzędny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz