Nauka o państwie

note /search

Podsumuwująca notatka.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2226

Przede wszystkim życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku . Obyśmy dalej byli najlepszą grupą, bo co do tego to chyba nikt na ISMie nie ma wątpliwości . Co do notatek, to przesyłam je tak późno, bo czekałam na wszystkie… I tak niektórych brakuje, ale stwierdziłam, że lepiej wysłać to, co już mam. Re...

Funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1407

Funkcje nauki o polityce Standardowe zagadnienia przedmiotu wiedzy o polityce Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa. Integracyjne koncepcje pochodzenia państwa. Państwo - etymologia pojęcia Ewolucja idei genezy państwa w myśli politycznej Państwo w koncepcji Arystotelesa i Platona Przy...

Funkcje nauki o polityce-egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1442

Funkcje nauki o polityce . Opisowa (badanie rzeczywistości politycznej poprzez ujawnienie ważnych problemów politycznych; należy określić normę, czyli określonego stanu rzeczy, wskazanie zjawisk, które tych standardów nie spełniają oraz ukazanie ewentualnych środków zaradczych, wskazanie co jest ...

Funkcje nauki o polityce.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 987

Funkcje nauki o polityce . Opisowa (badanie rzeczywistości politycznej poprzez ujawnienie ważnych problemów politycznych; należy określić normę, czyli określonego stanu rzeczy, wskazanie zjawisk, które tych standardów nie spełniają oraz ukazanie ewentualnych środków zaradczych, wskazanie co jest ...

Nauka o polityce i państwie egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o państwie
Pobrań: 994
Wyświetleń: 5362

1. Funkcje i zadania władzy lokalnej i regionalnej Władza lokalna wykonuje zadania w zakresie: - infrastruktury technicznej (transport i drogi publiczne, gospodarka nieruchomościami, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej), - infrastruktury społecznej (edukacja pub...

Nauka o państwie - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Nauka o państwie
Pobrań: 2163
Wyświetleń: 10682

docx zawiera 33 strony wykładów z przedmiotu nauka o państwie, który prowadzi prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Swoimi zagadnieniami obejmuje takie tematy jak: funkcje nauki o polityce, konfliktowe i integracyjne koncepcje pochodzenia państw...

PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o państwie
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1512

PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM  PAŃSTWO:  1.znaczenie logiczno normatywne:  z  jedenj strony kategoria języka, z drugiej wyobrażenie spójnego systemy norm regulujących  zachowania ludzkie  państwoszczególny  przejaw zjawiska (jest wybitnym blaskiem samego prawa)  2. znaczenie psychologiczne:  psy...

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE - Torysi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o państwie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1477

.  PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE  Partia słowo  pochodzi od 2 łacińskich słów,  pars część,  bądź  partie dzielić  Dawniej w Grecji i Rzymie , partia to była grupa ludzi kojarzona negatywnie, bowiem dokonywali oni  czynów szkodliwych, znaczenie pejoratywne. W Starożytnym Rzymie grupy zorganizowanych os...

Suwerenność państw i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o państwie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1701

Za suwerenne państwo można uznać takie państwo, które w odpowiednio wysokim stopniu spełnia  nastepujące kryteria:  1. Posiada zwierzchnia władzę nad terytorium i ludnością  2. Może dobrowolnie nawiązywać równorzędne stosunki z innymi państwami i być członkiem swobodnie  wybranych organizacji mie...

System polityczny- ujęcia definicyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o państwie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1582

1.Polityka  2.Władza i władza polityczna  3.Ogranizacja polityczna i system polityczny  POLITYKA to  działalność polityczna; to dążenie do zdobycia i poszerzenia władzy, do wywierania  nacisku na władzę( podejście dynamiczne)  WŁADZA to  stosunek pewnego typu relacji, to  stosunek społeczny zacho...