Funkcje nauki o polityce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Funkcje nauki o polityce - strona 1  Funkcje nauki o polityce - strona 2  Funkcje nauki o polityce - strona 3

Fragment notatki:


Funkcje nauki o polityce
Standardowe zagadnienia przedmiotu wiedzy o polityce
Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa.
Integracyjne koncepcje pochodzenia państwa.
Państwo - etymologia pojęcia
Ewolucja idei genezy państwa w myśli politycznej
Państwo w koncepcji Arystotelesa i Platona
Przymusowy charakter organizacji państwowej
Terytorialny charakter organizacji państwowej.
Suwerenność państwa w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym.
Trójelementowa koncepcja państwa
Koncepcja umowy społecznej Hobbesa i Locke'a - porównaj
Pojęcie państwa w filozofii.
Pojęcie państwa w naukach prawnych.
Pojęcie państwa w nauce o polityce.
Pojęcie państwa według Webera
Powstanie państwa w drodze podboju.
Państwo i naród - wzajemne relacje (aspekt historyczny, polityczny)
Państwo i jednostka.
Koncepcja narodu w koncepcji Ernesta Gelnera.
Państwo narodowe.
Państwo kapitalistyczne.
Dylematy wokół pojęcia typ państwa.
Pojęcie formy państwa.
Państwo unitarne
Państwo złożone.
Forma rządów
Reżimy totalitarne i autorytarne.
Cechy totalitaryzmu.
Państwo faszystowskie.
Modele państw federacyjnych.
Zadania i funkcje państwa.
Funkcja socjalna państwa
Funkcja kulturalno-wychowawcza
Funkcja zewnętrzna państwa.
Krytyka koncepcji państwa narodowego.
Pojęcie rewolucji
Pojęcie transformacji
Pojęcie reformy
Reformy w dziejach państwa
Wojny współczesne
Państwo a wojny.
Państwo narodowe a proces integracji europejskiej.
Pojęcie polityki u Webera i Ryszki.
Typy kultury politycznej.
Koncepcja polityczności u Karla Schmidta.
Pojęcie wojny.
Politic, policy, politics.
Państwo narodowe a globalizacja.
Pojęcie decyzji politycznych.
Etyka przekonań i odpowiedzialności
Reżim demokratyczny
Interwencjonizm państwowy
Teorie i koncepcje władzy politycznej.
Legitymizacja władzy politycznej
Władza polityczna jako zdolność i uprawnienie.
Państwo a społeczeństwo
Modele podejmowania decyzji w systemie politycznym.
Typy panowania prawomocnego wg Webera
Zadania państwa w ujęciu historycznym.
1.Funkcje nauki o polityce 1.funkcja opisowa
2.funkcja wyjaśniająca - wyjaśnia powiązania przyczyny i skutku, odwołuje się do szerokiej wiedzy, kultury, historii
3.funkcja prognozująca - opiera się na założeniu pewnej cykliczności, np. fala demokratyzacji, podstawa są dane demograficzne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz