Zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin - strona 1 Zagadnienia na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

LISTA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z NAUKI O PAŃSTWIE
Funkcje nauki o polityce
Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa
Integracyjne koncepcje pochodzenia państwa
Ewolucja genezy państwa w myśli politycznej
Państwo w koncepcji Arystotelesa i Platona
Przymusowy charakter organizacji państwowej
Terytorialny charakter organizacji państwowej
Suwerenny charakter organizacji państwowej
Koncepcje umowy społecznej wg Hobbesa i Rousseau
Pojęcia państwa w naukach prawnych
Pojęcie państwa wg Maxa Webera
Powstanie państwa w wyniku podboju
Państwo i naród- wzajemne relacje
Państwo a status jednostki w ujęciu historycznym
Koncepcja narodu w koncepcji Gellnera
Państwo narodowe
Państwo charyzmatyczne, tradycyjne i racjonalne
Forma państwa
Państwo unitarne i złożone
Formy rządów
Reżim totalitarny i autorytarny
Cechy totalitaryzmu
Modele państw federalnych
Zadania i funkcje państwa
Zadania państwa w ujęciu historycznym
Funkcja socjalna państwa
Funkcja kulturalno- oświatowa państwa
Funkcja wewnętrzna i zewnętrzna państwa
Kryteria wyodrębnienia funkcji państwa
Funkcja gospodarczo- organizatorska państwa
Krytyka koncepcji państw narodowych
Pojęcie rewolucji, reformy i transformacji w dziejach państwa
Państwo a rewolucja
Wojny współczesne
Wojny państwowe
Państwo a wojna
Państwo narodowe a globalizacja
Państwo narodowe a integracja
Pojęcie polityki
Europeizacja państwa narodowego
Władza państwowa i polityczna
Legitymizacja władzy politycznej
Rozumienie polityki wg Maxa Webera i Karla Schmitta
Pojęcie wojny
Polity, Policy i Politics
Decyzje polityczne
Pojęcie systemu politycznego
Etyka odpowiedzialności i przekonań w polityce
Reżim demokratyczny
Demokratyczne państwo prawa
Państwo prawne w ujęciu formalnym i materialnym
Państwo minimalne
Interwencjonizm państwa
Typologia wojen
Władza polityczna jako zdolność i równouprawnienie
Modele reżimów demokratycznych (lijphart. Westminsterski, konsojonalny, konsensualny)
Modele podejmowania decyzji politycznych w systemie politycznym
Tezy o prymacie funkcji zewnętrznej państwa nad funkcją wewnętrzną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz