Dyktatura proletariatu

Komunizm utopijny - przedstawiciele

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386

na czele grupy terrorystycznej, po objęciu władzy miała zostać wprowadzona dyktatura proletariatu...

Leninizm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1246

popartej przez ruch socjaldemokratyczny, której rezultatem powinna być dyktatura proletariatu i chłopstwa...

Eurokomunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

do porzucania dogmatycznego pojmowania marksizmu rezygnacja z hasła walki klasowej odrzucenie idei dyktatury...

Leninizm - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 938

demokracji nowego typu rozwinięcia koncepcji dyktatury proletariatu Koncepcja partii klasy robotniczej...

Ideologia "socjalizmu demokratycznego"

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

, jego teorią rewolucji i dyktatury proletariatu, przekonanie o możliwości pokojowego przeobrażenia kapitalizmu...

Komunizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1400

się ono do tego, że jest dyktaturą - dopiero komunizm nie będzie dyktaturą, socjalizm natomiast jest dyktaturą proletariatu...

Komunizm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

i rewizjonizmem II Międzynarodówki walka klas prowadzi do dyktatury proletariatu przejawem walki klasowej...

Trockizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Utrzymanie dyktatury proletariatu w Rosji było uzależnione od zdobycia władzy przez proletariat...