Dyktatura proletariatu

note /search

Komunizm utopijny - przedstawiciele

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1526

na czele grupy terrorystycznej, po objęciu władzy miała zostać wprowadzona dyktatura proletariatu...

Leninizm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1596

popartej przez ruch socjaldemokratyczny, której rezultatem powinna być dyktatura proletariatu i chłopstwa...

Eurokomunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

do porzucania dogmatycznego pojmowania marksizmu rezygnacja z hasła walki klasowej odrzucenie idei dyktatury...

Leninizm - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050

demokracji nowego typu rozwinięcia koncepcji dyktatury proletariatu Koncepcja partii klasy robotniczej...

Ideologia "socjalizmu demokratycznego"

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

, jego teorią rewolucji i dyktatury proletariatu, przekonanie o możliwości pokojowego przeobrażenia kapitalizmu...

Komunizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1974

się ono do tego, że jest dyktaturą - dopiero komunizm nie będzie dyktaturą, socjalizm natomiast jest dyktaturą proletariatu...

Komunizm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1309

i rewizjonizmem II Międzynarodówki walka klas prowadzi do dyktatury proletariatu przejawem walki klasowej...

Trockizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

Utrzymanie dyktatury proletariatu w Rosji było uzależnione od zdobycia władzy przez proletariat...