Leninizm - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leninizm - omówienie - strona 1 Leninizm - omówienie - strona 2 Leninizm - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Leninizm, stalinizm i tzw. „stalinizm realny”
XX wiek:
okres wielkich systemów totalitarnych - komunistycznego i faszystowskiego
myśl społeczna i ekonomiczna kształtowana niemal zawsze w kontekście jednego z tych systemów, jako:
próba zanegowania ich istoty
próba nadania im bardziej humanitarnego oblicza
główni „architekci” socjalizmu realnego:
Lenin
Stalin
ale oni lokowali siebie w nurcie myśli marksistowskiej jako jedyni uprawnieni kontynuatorzy i budowniczowie
Włodzimierz Ilicz Lenin 1870 - 1924r.
twórca rewolucyjnej partii bolszewików - od 1903r.
przywódca rewolucji październikowej i Rosji Radzieckiej
uważał siebie za kontynuatora Marksa
ale korzystał z jego dorobku bardzo dowolnie
sięgał często do:
koncepcji bakuninowskich (w interpretacji narzuconej przez Nieczajewa)
machiawelizmu - głównie w zagadnieniach taktyki politycznej
Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu praca Lenina „Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu” ( 1904r ) - rozgłos w czasie I wojny światowej zastosowanie marksistowskiej teorii formacji społeczno-ekonomicznych : analiza ekonomicznych przesłanek przejścia od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do monopolistycznego analiza implikacji tych przeobrażeń w sferze stosunków międzynarodowych wpr. pojęcia kapitalizmu państwowe go - najwyższa faza k. monopolistycznego gdzie funkcja ekonomiczna państwa sprzęga się bezpośrednio z jego polityką zagraniczną stała cecha gospodarki kapitalistycznej koncentracja kapitału konkurencja eliminuje z rynku słabszych mniej przedsiębiorczych kapitalistów w miejsce odrębnych przedsiębiorstw wchodzą wielkie organizacje kapitalistyczne o char. monopolistycznym I faza = te wielkie organizacje dzielą krajowy rynek zbytu na strefy wyłącznej działalności II faza - rozszerzają działalność na rynek światowy - dzielą go wg powyższego schematu wpływów odtąd - również polityka zagraniczna czołowych państw kapitalistycznych ulega reorientalizacji - przekształca się w politykę globalną zmierzającą do: utrwalenia istniejących stref wpływów zdobycia nowych wpływów kosztem słabszego pań. kapitalistycznego to stałe źródło wojen imperialistycznych
tkwią w istocie kapitalizmu
nie znikną do momentu całkowitego unicestwienia systemu kapitalistycznego
Zagadnienie rewolucji stanowi dużą część jego „dorobku” teoretycznego i praktycznego
zaciekła polemika ideowa z rzecznikami drogi reformistycznej


(…)

… wewnętrznych i zewnętrznych
egalitaryzm nie mógł zastąpić braku efektywności ekonomicznej ( a współcześnie globalne instrumenty informacji kryzys zaufania)
hasła głasnost i pierestrojka
dezintegracja systemu opartego na dogmacie dyktatury proletariatu
konfrontacja wrogim obozem kapitalistycznym
załamanie się realnego socjalizmu - partie komunistyczne - postawione przed trudnym zadaniem potwierdzenia…
… i jej przywódców
zanegowania celowości wykorzystania mechanizmu demokracji burżuazyjnej dla kształtowania demokracji nowego typu
rozwinięcia koncepcji dyktatury proletariatu
Koncepcja partii klasy robotniczej i dyktatury proletariatu
Marks - stawiał na rozwój masowej partii robotniczej - która oddziaływaniem obejmie większość społeczeństwa
Lenin - rewolucja musi być przygotowana przez partię awangardową świadomą…
… przeobrażeń koniecznych do przekształcenia społ. burżuazyjnego w socjalistyczne
przeobrażenia wymagają nie tylko odrzucenia
instytucji państwa burżuazyjnego
demokracji burżuazyjnej kadr burżuazyjnych
ale także:
g
przebudowy świadomości
konsekwentnego wprowadzenia w okresie przejściowym rewolucyjnej dyktatury proletariatu
„Rozwój do komunizmu idzie przez dyktaturę proletariatu i inaczej iść nie może, bo nikt…
… władzy i administracji wszystkich szczebli
mechanizm „centralizmu demokratycznego
to on stanowi doktrynalną i strukturalną podstawę dla rządów wąskiej elity partyjnej z biurem politycznym i przywódcą na czele
to elita i przywódca narzucały kierunek działania
środki masowego przekazu kreowały elitę jako tą, która
najdalej widzi
najlepiej rozumie
pełniej żyje sprawami mas niż one same
rozbudowany system…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz