Historia doktryn polityczno-prawnych

note /search

Notatki z wykładu - Historia doktryn politycznych i prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 3584

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH 02.03.2002r. Historia doktryn politycznych i prawnych jest jedną z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa. Ukształtowała się jako odrębna gałąź badawcza w drugiej połowie XIXw. jako tzw. historia filozofii prawa. Historia doktryn pol. i prawnych dopiero po woj...

Myśl polityczna rewolucji francuskiej - opracowanie z historii doktryn...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1680

Rozdział 6 - MYŚL POLITYCZNA REWOLUCJI FRANCUSKIEJ Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Była raczej programem politycznym niż normatywną podstawą sprawowania rządów Preambuła: naturalne, niezbywalne, święte prawa człowieka Art. 2: wolność, własność, bezpieczeństwo, opór przeciwko uciskowi Naró...

Opracowanie postaci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1778

A Arystoteles 384-322 r p.n.e. Prezentował zupełnie inną formację umysłową aniżeli jego mistrz Platon, którego ostro atakował. Nie miał a Atenach praw politycznych. Ukończył platońską akademię, założył własną szkołę - Liceum. Z dorobku pisarskiego Arystotelesa zachowały się dwa dzieła: „Etyka Nik...

Opracowanie zagadnień - Zasada legitymizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

Historia Doktryn Polityczno Prawnych Opracowanie pytań i zagadnień (XIX i XX wiek) Collegium Iuridicum Novum Toruń, 2008 r SPIS TREŚCI Myśl polityczna wieku XIX Zasada legitymizmu, doktryna teokratów Konserwatywna krytyka rewolucji w Niemczech Romantyzm Niemiecki w XIX w. Myśl Niemieckiej s...

Starożytna teoria ustroju mieszanego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1960

STAROŻYTNA TEORIA USTROJU MIESZANEGO IDEOLOGICZNE ŹRÓDŁA TEORII USTROJU MIESZANEGO „Dzieje” HERODOTA - wyodrębnienie form rządu: monarchia, arystokracja, demokracja, tyrania, oligarchia, ochlokracja. SOKRATES - ustalenie, które są dobre, a które złe: dobre - monarchia, arystokracja (opierają się...

Anarchizm i anarchosyndykalizm- geneza i przedstawiciele

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1771

ANARCHIZM I ANARCHOSYNDYKALIZM I. ANARCHIZM Geneza pierwsze zalążki anarchizmu u cyników - protest przeciwko państwu - wł. tłumi rozwój naturalnych możliwości i potrzeb człowieka istotny wpływ na kształtowanie a. - rozwój

Bodin - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

Bodin Francja XVI wiek. Wojny domowe na tle religijnym. 3 frakcje: Katolicyzm Protestantyzm - miast, część arystokracji, średnia szlachta Kalwiniści (Hugenoci) Politycy (les politiques) - stwierdzali aby zostawić sumienia ludziom, zajmowali s...

Darwinizm społeczny - Geneza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1715

DARWINIZM SPOŁECZNY Geneza  rozwój nauk przyrodniczych w XVIII i XIX w wywarł wpływ na kształtowanie się pozytywizmu filozoficznego teorii organicznych darwinizmu społ.  formował się pod wpływem spostrzeżeń Darwina Darwin dostarczył rzeczn...

Doktryna Kościoła

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

OFICJALNA DOKTRYNA SPOŁECZNO-POLITYCZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Ramy doktrynalne Doktryny niezgodne z nauką kościoła zwalczano wówczas, gdy mogły doprowadzić do osłabienia spójności dogmatycznej i doktrynalnej kościoła. Tolerowano takie poglądy, które nie rozsadzały ram doktryny oficjalnej doktryny ...

Doktryna państwa prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2009

Doktryna państwa prawa Geneza koncepcji państwa prawa to jedna z najbardziej rozpowszechnionych, współczesnych teorii państwa i prawa dominuje w jurysprudencji anglosaskiej i kontynentalnej ukształtowana w XIX wieku i teoretycznie rozbudowana w XX wieku - ale korzeniami sięga Starożytności jest...