Anarchizm i anarchosyndykalizm- geneza i przedstawiciele

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anarchizm i anarchosyndykalizm- geneza i przedstawiciele - strona 1 Anarchizm i anarchosyndykalizm- geneza i przedstawiciele - strona 2 Anarchizm i anarchosyndykalizm- geneza i przedstawiciele - strona 3

Fragment notatki:

ANARCHIZM I ANARCHOSYNDYKALIZM I. ANARCHIZM Geneza pierwsze zalążki anarchizmu u cyników - protest przeciwko państwu - wł. tłumi rozwój naturalnych możliwości i potrzeb człowieka
istotny wpływ na kształtowanie a. - rozwój ruchu robotniczego oraz niepowodzenia rewolucji społ. w XIX w.
polemiki między anarchistami a rzecznikami kapitalizmu, miedzy Marksem i Engelsem a Proudhonem i Bakuninem
anarchizm wpółczesny formował się w kilku nurtach:
ze względu na stosunek do kwestii własności
a. indywidualistycz ny a. kolektywistyczny a. komunistyczny pogląd na zagadnienie metod walki politycznej i likwidację państwa:
a. pokojowy a. rewolucyjny 1. Wiliam Godwin (1756-1836) Na początku wieku XIX jego dzieło „ An Enquiry Concerning Politicial Justice” stanowiło biblię anarchizmu
Sformuowal podstawowe tezy nowożytnego anarchizmu:
Wszelkie zło społ. rodzi się na skutek szkodliwego działania ciemiężycielskich i odwołujących się do przymusu instytucji stworzonych przez człowieka.
Każdy rząd powinien być zniesiony, jeżeli stosuje przymus.
Idealne społ. powinno składać się z jednostek całkowicie wolnych i podlegających jedynie moralnej kontroli innych jego członków.
W miejsce państwa organ. kontroli społecznej które zasięgiem swym nie będą przekraczały granic parafii
Likwidacja nierówności majątkowej
Likwidacja małżeństwa
Dążyć do rozwoju jednostki ludzkiej: intelektualnych i moralnych poprzez wychowanie / kształtowanie wrażliwości estetycznej / głoszenie ideału sprawied. społecznej
Ideałem Godwina społ. złożone z wolnych i oświeconych jednostek, którym zagwarantuje się równy podział dóbr , ma być ono osiągnięte w drodze ewolucji.
2. Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) - jego doktryna wykazuje wpływy socjalizmu utopijnego „nowa wersja socjalizmu federalistycznego i syn dykalistycznego” - polemika z Marksem
Główne założenia
podstawowym dobrem - wolność - określać powinna zasady funkcjonowania społ.
państwo należy zlikwidować bo tłumi wolność obywateli. Szczególnie czyni to państwo burżuazyjne którego podstawowym celem jest eksploatacja i ucisk.
na jego gruzach - społeczeństwo oparte na dobrowolnych umowach międzyludzkich. w ostatniej pracy łagodzi stanowisko ,, O zasadach federalizmu” - federalizm + zas. podziału wł. może uchronić przez centralizmem państwowym. Zagadnienia społ - ekonomiczne
wpływ socjalizmu utopijnego


(…)

… rozłam i tworzy własną międzynarodówkę anarchistyczną
Poglądy ( „Państwowość a anarchia”, „Imperium knuto germańskie a rewolucja społeczna” )
łączył anarchistyczną ideę absolutnej wolności jednostki (osiągniętą przez likwidację państwa) z postulatem organizacji przemysłowych i rolniczych kolektywów (ARTELE)
teoretyk kolektywizmu w wersji anarchistycznej
PAŃSTWO
to bezduszna maszyna do uciskania istot…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz