Socjalizm demokratyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizm demokratyczny - strona 1 Socjalizm demokratyczny - strona 2 Socjalizm demokratyczny - strona 3

Fragment notatki:

M. Zmierczak. Notatka składa się z 4 stron.
Socjalizm demokratyczny (socjaldemokracja)
Bernstein „Zasady socjalizmu i zadania socjaldemokracji”
Krytyka pojęcia klasy społecznej
Teza o możliwości reformowania kapitalizmu
Pochwała demokracji
„cel jest niczym, ruch jest wszystkim”
Tezy Międzynarodówki Socjalistycznej z 1951 roku (Frankfurt nad Menem)
Uznanie nierozerwalnego związku między demokracją a socjalizmem
Odejście od marksizmu jako podstawy filozoficznej socjalizmu
Nie-klasowy charakter partii socjalistycznych
Socjaliści polscy
Bolesław Limanowski; „istotą socjalizmy jest demokracja”, negacja walki klas
Kazimierz Kelles Krauz; prawo retrospekcji przewrotowej, ideał przyszłości - pierwotna wspólnota społeczeństwa bezklasowego; walka klas połączona z niepodległością państwa
Stanisław Brzozowski; etos pracy, pochwala proletariatu, krytyka szlachetczyzny
Ignacy Daszyński
Eduard Bernstein Proces pojawiania się elementów socjalizmu w kapitalizmie
Przypisywał ogromną rolę demokracji; kiedy partie socjalistyczne działają legalnie, mogą rządzić i tworzyć prawo, to hasło `dyktatury proletariatu' jest hasłem przestarzałym - albo jest to fikcja, albo wracamy do stosowania siły w warunkach demokracji parlamentarnej; `cel jest niczym, ruch jest wszystkim' Walka klas trwa, ale będzie się toczyć metodami parlamentarnymi i demokratycznymi
Międzynarodówka Socjalistyczna z 1951 roku
`14 dróg do socjalizmu'
Partie nie są już partiami klasowymi; partie takie nie są już partiami robotniczymi, ale broniącymi praw ludzi pracy
Partie nie opierają się już na marksizmie
Nie wymagano jednolitości światopoglądowej
`Oderwali się' od komunizmu
Zakłada: interwencjonizm państwa, kontrolę nad wielkimi zakładami, Nie przewidywali upaństwowienia (odwrotnie niż komuniści), lepsza jest społeczna kontrola
Z komunizmem trzeba walczyć
Prawo państw do wolności i samostanowienia, zachowanie i przestrzeganie praw człowieka
Doktryna państwa dobrobytu (welfare state, social state)
John Maymond Keynes
Chce rozwiązać problemy społeczne nie likwidując własności prywatnej
Inwestycje wymuszają oszczędność, nie odwrotnie (zakwestionowanie klasycznej ekonomii), bo to powoduje tezauryzację
Dwiema wadami systemu ekonomicznego są: niezdolność do zrealizowania pełnego zatrudnienia, niesprawiedliwy podział dochodów (różnice muszą być, ale niezbyt wielkie)
Jego wnioski są umiarkowanie konserwatywne
Przez odpowiednią politykę podatkową i monetarną można skłonić do inwestowania


(…)

… anarchizmu i ich protagoniści:
Anarchoindywidualizm - Pierre Joseph Proudhon „Własność to wolność”; mutualizm
Anarchokolektywizm (anarchizm gminny) - Michaił Bakunin - hasło anarchizm- kolektywizm, ateizm, piewca przemocy dla zburzenia państwa
Anarchokomunizm - Piotr Kropotkin: wiara w postęp i w dobroć natury ludzkiej - pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju - każdemu według potrzeb
Anarchosyndykalizm…
… demokracji i roli parlametu
Anarchizm
Czy jest to coś odmiennego, czy ma coś wspólnego z socjalizmem?
Związek między anarchizmem a ideą socjalizmu i komunizmy - dążenie do sprawiedliwego społeczeństwa bez wyzysku. Podstawowa różnica - dążenie do zniesienia państwa (an-arche)
Prekursorzy: William Godwin; pastor, żonaty z feministką Mary Wollstonecraft, autor „An inquiry concerning the <<Principles of…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz