Socjalizm- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizm- opracowanie - strona 1 Socjalizm- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Łac. nazwa podkreśla łączenie ludzi, ich społeczny charakter. Sama nazwa dla oznaczenia ideologii politycznej pojawiła się na początku XIX w. Są sporne daty: włoska, brytyjska i francuska.
Ideologia socjalizmu wyrosła jako sprzeciw wobec indywidualizmu liberalnego. W opozycji socjalizm zaproponował ideę kolektywizmu(zrzeszanie się ludzi w społeczeństwo, bo kierują się altruizmem i dobroczynnością). Ważne jest tu społeczeństwo, jako całość, liczy się jego interes całościowy. Dobre jest wszystko, co społeczne: demokracja, dobrobyt, władza, wola etc.
Prehistoria idei socjalizmu wiązana jest z prehistorią idei komunizmu, przy czym Emil Durkheim, znawca socjalizmu, uznał, że komunizm był starszy, choć bardziej prymitywny.
Początkowo mamy socjalizm utopijny z jego ideą społecznej własności środków produkcji. Nowoczesną ideologię socjalizmu dojrzałego ukształtowały rewolucje - francuska i przemysłowa. Skutki rewolucji rozczarowały proletariat, który borykał się z trudnościami socjalnymi. Swój gniew skierował ku kapitalizmowi.
Karol Marks i Fryderyk Engels chcieli rozwinąć socjalizm, oddzielając od niego utopię a zostawiając realne możliwości oraz odgraniczając od komunizmu. Problem pojawił się w sposobie dojścia od kapitalizmu do socjalizmu. Jedni chcieli rewolucji inni ewolucji. Organizacyjnym wyrazem sporów marksistów z reformistami były Międzynarodówki.
I Międzynarodówka pozostawała pod wpływem Marksa i Engelsa. Później kontynuowała ją Międzynarodowa Wspólnota Pracy Partii Socjalistycznych, połączona w 1923 r. z Socjalistyczną Międzynarodówką Robotniczą. W 1951 r. przekształciła się w Międzynarodówkę Socjalistyczną.
II Międzynarodówka doprowadziła do ostatecznego rozłamu socjalizmu: Centrum nurtu reformistycznego(socjalistycznego) był na Zachodzie Europy. Rewolucyjny zaś poszedł do Rosji. Kontynuowana potem przez Międzynarodówkę Komunistyczną(Komintern)
Socjalizm demokratyczny
To najnowsze idee socjalistyczne, wyrażane przez Międzynarodówkę Socjalistyczną. Po 1989 r. do idei tych dołączyły byłe partie komunistyczne.
Główne idee zebrane zostały w deklaracji frankfurckiej O celach i zadaniach socjalizmu demokratycznego przyjętej przez Międzynarodówkę w 1951r: sprawiedliwość społeczna, dobrobyt, wolność i pokój. Odrzuca dogmat o dominacji proletariatu, walce klasowej i konieczności rewolucji. Podkreśla pozytywny wpływ chrześcijaństwa na rozwój idei socjalistycznych, nabiera cech socjalizmu etycznego, bo babra się w treściach humanitarno-chrześcijańskich. Główne idee socjalizmu demokratycznego to idea demokracji politycznej, gospodarczej, społecznej, międzynarodowej.
Idea demokracji politycznej - obejmuje dążenie do ustrojowej zmiany kapitalizmu na rzecz socjalizmu środkami takimi jak: wolność jednostki, prawa obywatelskie. Zakłada pluralizm partyjny, demokratyczne wybory przedstawicielskie, rządy z poszanowaniem praw mniejszości.


(…)

… warunków utrwalania pokoju, wolność narodów, ras itd.
Socjalizm niemiecki
Rewizjonizm to socjalizm oparty na rewizji fundamentalnego założenia marksizmu o konieczności rewolucji. Twórcą był Edward Bernstein, przywódca SPD. Biblią rewizjonizmu jest jego książka Zasady socjalizmu i zadania socjalnej demokracji. Bernstein odrzucił filozofię Marksa, zamiast rewolucji przyjmując powolne reformy, jako drogę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz