Historia doktryn polityczno-prawnych - strona 2

note /search

Doktryna polityczna liberalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1155

Doktryna polityczna liberalizmu Wprowadzenie XIX w. - rewolucja przemysłowa - wzmocniła sukcesy rewolucji burżuazyjnej rozwój produkcji wielkofabrycznej rozwój nowych technologii opanowanie nowych źródeł energii  wiara w możliwości ludzkie  nadzieja na rozwiązanie wszystkich problemów społec...

Doktryny czasów najnowszych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1498

Doktryny społeczno - polityczne czasów najnowszych Wprowadzenie zakończenie II WŚ skomplikowana sytuacja polityczna - istotny wpływ na na nowe interpretacje podstawowych problemów społ. i polit. w koalicji antyfaszystowskiej - siły skazane w czasie wojny współpracować, ale w okresie pokoju to nie...

Funkcjonalizm w prawie amerykańskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1939

Funkcjonalizm w prawie amerykańskim Ogólna charakterystyka amerykańskiego systemu prawa system prawny USA kształtował się pod wpływem tradycji common law - ze wszystkimi cechami charakterystycznymi: proces ustalania prawa powszechnego w orzec...

Główne nurty myśli politycznej nowożytnych Indii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

Główne nurty myśli politycznej nowożytnych Indii Myśl polityczna `renesansu indyjskiego” „renesans” - dla Indii oznacza: powrót do źródeł kultury i cywilizacji ożywienie intelektualne pod wpływem specyficznej konfiguracji war. społ.-polit. w II poł XIX wieku renesans indyjski kształtował się s...

Główne tendencje refleksji politycznej Trzeciego Świata

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Główne tendencje refleksji politycznej Trzeciego Świata Wprowadzenie termin „Trzeci Świat” - mało adekwatny w warunkach współczesnego świata powstał w latach 50-tych XX wieku dla wyodrębnienia grupy społeczności, które nie identyfikowały si...

Hasła pojęciowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1953

Legitymizm - idea dla przeciwników nurtów rewolucyjnych, założenie, że podstawy monarchi są święte, gdyż czeripą źródło w samym Bogu, bezwzględny obowiązek posłuszeńśtwa wobec monarchów( przywrócenie ich pozycji gdzie stracili ja po rewolucji).”doktryna teokratów” - wiara wazniejsza czynnkiem pozna...

Historia doktryn polityczno-prawnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1687

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNO - PRAWNYCH Od Protagorasa do Petrażyckiego Powstanie państwa wg Protagorasa. Pierwotnie Protagoras uważał, że ludzie żyli w stanie natury, w izolacji. Siły natury (kataklizmy, burze, powodzie, pożary i in.) zmusiły ludzi do gromadzenia się i tak powstało państwo. Protago...

Historia doktryn politycznych i prawnych2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1533

Podręczniki: „Historia doktryn politycznych i prawnych” - H. Olszewski, M. Zmierczak „Historia myśli politycznej i prawnej” - H. Izdebski „Współczesne brytyjskie doktryny polityczne” - A. Zięba „Historia doktryn politycznych i prawnych” - A. Sylwestrzak H historia doktryn politycznych i prawnych...

Ideologia państwa dobrobytu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1204

Ideologia państwa dobrobytu wg W. Ebensteina - podstawowym problemem współczesnych społeczeństw kapitalistycznych jest sprzeczność między równością i wolnością polityczną, a nierównością i zależnością ekonomiczną kapitalizm wolnokonkurencyjny z doktryną leseferyzmu wprowadza do życia społecznego t...

John Locke - wiadomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

JOHN LOCKE ( 1632- 1704 ) - prekursor nurtu liberalno- oświeceniowego, filozof (empirysta) - subiektywne spojrzenie na świat - glories revolution - „sławetna rewolucja” - był świadkiem krystalizowania się fundamentu systemu ang. - inne spojrzenie na świat - nie był skrajnym sensualistą - badanie o...