Doktryny czasów najnowszych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny czasów najnowszych - strona 1 Doktryny czasów najnowszych - strona 2 Doktryny czasów najnowszych - strona 3

Fragment notatki:

Doktryny społeczno - polityczne czasów najnowszych
Wprowadzenie zakończenie II WŚ skomplikowana sytuacja polityczna - istotny wpływ na na nowe interpretacje podstawowych problemów społ. i polit.
w koalicji antyfaszystowskiej - siły skazane w czasie wojny współpracować, ale w okresie pokoju to niemożliwe (ZSRR i kraje zachodnie)
konsekwencja podział świata na 2 obozy oparte na odmiennych sys. społ. - politycznych i ekonomicznych dodatkowo konstrukcja „Trzeciego Świata” - rola pośrednia za pomocą formuły „czynnego niezaangażowania” kręgi intelektualne świata zachodniego - głoszą koniec ideologii jako sposobu mobilizowania mas dla osiągania celów politycznych - ale nie rezygnują z prób wyjaśniania aktualnej sytuacji politycznej istoty władzy mechanizmu władzy celów społ.-polit. perspektyw dalszego rozwoju społ.-polit. Teoria konwergencji to teoria ewolucji upodabniającej
zrodziła się w poł. lat 50-tych XX wieku
pod wpływem procesu destalinizacji w krajach socjalistycznych
najwybitniejsi reprezentanci:
Pitrim Alexandrovitch Sorokin 1889 - 1968r. sformułował koncepcję cyklicznego rozwoju ludzkości po długim okresie ewolucji Europa zastąpiona zostaje współcześnie przez Amerykę, Azję i Afrykę
centralny element - teza, iż przyszłość ludzkości nie należy ani do kapitalizmu, ani socjalizmu tylko do systemu pośredniego (jest ich wypadkową)
wskazuje na to wiele czynników dostrzeganych w procesach rozwojowych
w pan. kapitalistycznych widoczny rozwój:
kontroli społecznej
interwencjonizmu państwowego,
planowania
w pań. socjalistycznych:
odejście od wcześniejszego rygoryzmu doktrynalnego
rozwiązania bardziej liberalne
zwrot w kierunku zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych
Walt Whitman Rostow 1916r. - 2003r.
odrzuca marksistowską teorię formacji społ. - ekonomicznych i dogmat o uwarunkowaniu polityki przez ekonomikę
własna koncepcja 5 stadiów wzrostu gospodarczego wiodą od tradycyjnego, przedkapitalistycznego społeczeństwa
na koniec - społeczeństwo masowej konsumpcji
najlepszym przykład takiego społeczeństwa - USA
w analogicznym kierunku zmierza ZSRR i inne kraje socjalistyczne
współczesny kapitalizm odrzucił metody właściwe jego fazie wolnokonkurencyjnej
powszechny wzrost dobrobytu zredukowanie różnic społecznych i antagonizmów klasowych
w krajach socjalistycznych zachodzą procesy determinowane przez rozwój przemysłu i stopniowy wzrost dobrobytu


(…)

… przechodzą ją obecnie uprzemysłowione kraje świata
zwiększy (w krajach kapitalistycznych i socjalistycznych) rolę warstwy inżynieryjno - technicznej i administracji
sprawi, że w „postindustrialnej fazie rozwoju” te warstwy będą decydować o sprawach społeczeństwa
zespół ideałów i celów społecznych - stymulowany przez rozwiniętą konsumpcję masową
społeczeństwo przemysłowe”:
przejmie na nowo instytucje…
… do zachowania (conservare) istniejących struktur społeczno - politycznych + obyczajów, form językowych, symboli narodowych etc.
to przywiązanie do utartych wzorców społecznych
skłonność do podkreślania szczególnych wartości danego narodu, rasy, grupy/warstwy społecznej - konserwatyzm jako szczególnie uprawniona piastunka tych wartości
czasem - konserwatyzm jako zasadniczy składnik programów partii politycznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz